UŽDARAS, LAISVŲ DISKUSIJŲ IR KŪRYBOS FORUMAS

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » UŽDARAS, LAISVŲ DISKUSIJŲ IR KŪRYBOS FORUMAS » Fortūnos Darbo Kabinetas » Ir Pabiro Auksinės Fortūnos mintys


Ir Pabiro Auksinės Fortūnos mintys

Сообщений 241 страница 260 из 394

241

Sveika, Fortūna.  Susipažinkim - ČIA AŠ Marina, buvusi - Marijana. Savo naujus darbus irgi ten dėsiu. Retkarčiais pažvelk, jei netingėsi ir bus įdomu. :love:

242

PALYDINT DIENĄ

Vėl ilgesys į širdį įsibrovė-
Viena pro langą tolumon žvelgiu.
Diena, matau, nubėga toliais,
Laukuos saulėlydžio kasas regiu.

Mažupės juostoj braidžioja šešėliai.
Berybės mintys laksto jos krantais.
Labai tylu - nuščiuvo vėjas,
Iš ten, kur pušys, padvelkė sakais.

Ten, vakaruos, dangus gražiai nuraudo
Ir skuba jis į poilsį nakties.
Rūkai virš upės tinklą audžia,
Vėsia skraiste ir ilgesį užlies...

   http://uploads.ru/i/k/b/U/kbU6h.jpg

243

PIRMAS GRIAUSTINIS

Šiemet pirmas griaustinis prabilo,
Žemėn žiedlapius gausiai pabėrė,
Vėjas lėkti ir siausti pakilo,
Žemė pirmąjį lietų sugėrė.

Baimė gena skubėt į pastogę.
Tamsūs debesys pažeme ganos.
Aš po ąžuolu nuolankiai stoviu.
Kaip pasiekti namus? Dieve mano...

Siunčia žaibas skubias telegramas,
O Perkūnas tik trankos, riaumoja.
Pavojinga stovėti, bet namas
Gale kaimo, pačioj tolumoje.

Šiemet pirmas akibrokštas žemei,-
Dangų skrodžia ir skrodžia zigzagai.
Bijau krustelt, net rankos kišenėj...
Širdies tvinksniai į neviltį veda!

        * * * * *
Kada gi Perkūnas nurims?
Jei ne, jis mane numarins!

244

NA TAI KAS!

Na tai kas, kad pavasaris spėriai
Nužingsniavo žibuoklių takais,
Nužydėjo pakrantėse ievos,
Bet svaigina alyvų žiedai!

Naktimis - ta pati mėnesiena.
Ir saulutė kasdien ta pati.
Na, tai kas,kad neliko purienų,
Ramunes gali skint pakely.

Vėl gamta rišas kaspiną ryškų,
Vyturiais suskardena laukuos.
Vėl į širdis pavasaris grįžta,
Ir vosilkos pražysta delnuos.

Na tai kas, kad ir dienos prabėga,
O plaukuos pasilieka žiema.
Būna naktys baltesnės už sniegą,
Kai skraidai, o ne vaikštai žeme!

Na tai kas, kad mus žiemos užgriūna,
Po langais uždainuoja pūgom,
Juk po jos vėl šėlioja gegužė,
Apdalina žiedais ir spalvom.

Juk smagu, kad jaunystė, lyg žiedas,
Auga, skleidžias, vaisius subrandins.
Metai eina, aguonom nurieda,
Bet jaunystėn anūkai gražins!

                  http://uploads.ru/i/a/Q/j/aQj0s.jpg

245

Tu,Fortūna, vis į dešimtuką pataikai! Mano anūkui gegužę kaip tik sukako 18! O močiutė dar ne visai paliegusi - eisim abu į šokius :crazyfun:

246

VASAROS MAUDYNĖS

Atėjo vasara.
Įbrido į Mažupę
Ir gėrisi žiedais lelijų.
Tarp ajerų lieknų, aukštų
Pliuškenasi,
Nurieda lieptu
Ir vėl bangelėm žaidžia.
Pasaka!
Šakas į upę
Merkia gluosniai,
Žilvičiai dairos
Nuo stačių šlaitų,
Išsirikiavę ievos,
Žaliosiom rankom
Vasarai mojuoja.
O liepos medų lyja.
Bitelės jį po lašą semia,
Kad žiemą būtų
Saldžios visos dienos!
Pamėgo vasara Mažupę.
Tai nardo,
Tai ant nendrės supas.
Ir kviečia atsigerti medį,
Krūmokšnius, žolę, gėlę.
Braidyk, mieloji vasarėle!
Tegu maudynės
Linksmos būna,
Sušildyk širdis tų,
Kurie už pečiaus tūno! :D

                http://uploads.ru/i/X/2/c/X2clH.jpg

247

VASAROS  ŠEŠTADIENIS

Šeštadienis.
Vasaros rytas.
Garsėjantis triukšmas,
Pasklidę aidai.
Birželis.
Dangus lyg iššluotas,
O saulės kasa išardyta,
Nukarus žemai.
Šeštadienis
Išskalbė tylą,
Garsai paskandino
Ir mano žodžius.
Birželis.
Kaimynai triukšmingi:
Tai baras, tai mylis
Ar pažadus barsto tuščius.
Šeštadienis.
Bus toks ne vienas.
Klausykis - net paukščiai
Čirena skardžiau.
Birželis.
Linguoja bijūnai,
O ryto rasotos blakstienos
Vis kyla aukščiau.
Ak, vasara!
Širdys nerimsta!
Stipriau ima plakti.
Ir kas jas supras?
O Baltija laukia.
Ten meilė, kaip niekur, užgimsta...
Kas ieško - ją ras!

                    http://uploads.ru/i/O/1/U/O1UZQ.jpg

248

                            Va, kaip mačijo! Kai pabariau Fortūną, tai iš kart ėmė eilės rikiuotis :flag: Matyt, teks dažniau :D

249

IEŠKOK IR RASI

Kai bus skaudi vienatvė,
Manęs kai pasigęsi,
Išeik į plačią gatvę-
Ieškosi ir surasi.

Jei ne - pažvelk po kojom,
Kur akmenėliai guli,
Kad vaikščiojau, klajojau,
Apie mane paliūdys.

Pakelk akis į aukštį,
Kur žvitrios kregždės nardo,
Kiekvienas laisvas paukštis
Giedos Tau mano vardą.

Pažvelk į pievų plotus,
Į mišką ramų, žalią,
Į tolumas miglotas-
Nukreips Tave į kelią.

Jei dar vilties turėsi,
Ieškok, kai spindi rasos.
Arba ramiam pavėsy.
Ten atsakas Tau rasis:

Kai išsiskleis gėlynai,
Aš gėlele žydėsiu,
O naktimis žvaigždynuos
Manas akis regėsi...

     http://uploads.ru/i/b/w/I/bwIZC.jpg

250

BIRŽELIS - VASAROS PRADŽIA

Birželis - vasaros pradžia.
Aukštai saulelė kyla.
O vakarai, tie vakarai -
Pasineri į tylą...

Gi naktys šviesios vis trumpyn,
Lakštučių serenados...
Upelis, almantis pirmyn,
Pakvies, kur akys veda.

Kai spindi rytmečio rasa,
Ir prausias visos gėlės,
Gėrėkis ir braidyk basa,
Paburs tau ramunėlė...

Pulsuoja vasaros diena,
Drugiai baletą šoka,
O virš galvų žvitri, greita
Kregždutė žvilgsniais glosto.

Koks ritmas plaukiančių dienų -
Širdis džiaugsmingai plaka!
Gamtoj palaimą surandi,
Geri jos svaigų kvapą.

Birželis - vasaros pradžia,
Visų spalvų paradas!
Tik palytėk akim erdves,
Surasi, ko neradus!

  PO LIETAUS

Už lango nuskambėjo
Lietaus lašų simfonija.
Nusinešė ją vėjas,
Lyg būtų pasiskolinęs.

Padangė vėl nušvito
Žydrų spalvų harmonija
Ir dar ryškiau pražydo
Karališka begonija.

Pakilo sveikint saulę
Margų drugių virpėjimas,
Išslydo į pasaulį
Dienos darbų skubėjimas.

Švariai nuplautos gatvės.
Kvapus žiedų siūravimas.
Neskęsk, žmogau, vienatvėj,-
Toks vasaros alsavimas!!!

251

Fortūna, tu kaip visada,pilna energijos, bet pagal eiles sprendžiu, kad ne viskas ramu tavo širdutėj...Gal vasara užpildys tas nerimo ir slogučio spragas? Labai to linkiu :love:

252

Dėkui, Sigena, - stengiuosi :blush:

253

GYVENA SIELOJ LIŪDESYS

Mano sieloje liūdna ir šalta,
Nors už lango birželis žavus.
Negaliu pasakyti, kas kaltas
Ir kodėl spėriai blaško jausmus?

Dienos eina blyškesnės ir nykios.
Visos naktys - skausmingi sapnai.
Virš galvos - tiktai vėjas išdykęs,
O po kojom - laiškų pelenai...

Gal todėl, kad ramunė išbūrė
Man be laimės, be meilės dienas.
Skaudūs žodžiai į širdį įdūrė!
Kas užjaus, kas paguos, kas supras?

Ir tik medžiai, man skiria, atrodo,
Savo švelnų ošimą šakų.
Tiktai jie šaltą sielą paguodžia,
Ją sušildo, kai skaudžiai sunku...

254

Ech, Fortūna, ir vėl pas tave liūdnos mintys. Aplink gražu, jauku, o pačios siela vis kažko nerimsta. Bet už eiles ačiū, prisidėjau peno į savo tobulumo krepšelį :crazyfun:

255

Daina

        GROJANT  ARMONIKAI

Kai tiktai armonika užgroja,
Išsilieja muzika švelni,
Man atrodo, širdys uždainuoja
Ir giedros visų veidai pilni.

Dar mieliau suspindi tavo akys,
Kai mane glaudi arti, arti,
Šiltas veidas paslaptis išsako
Ir nereikia klausti, ką jauti?

Su garsais nuplaukia debesėliai,
Susikaupę sielos gelmėse,
Ir baltesnės lauko ramunėlės,
Ir gaivesnė vakaro vėsa.

Ir mėnuo dangum kitaip nuplaukia,
O šešėliai daros artimi.
Tavo rankų mano rankos laukia
Ir nuskriejam valso nešami...

Bus žiema, bus naktys, daug pusnynų,
Aršūs vėjai už langų kvatos,
Aš birželį svaigų prisiminus,
Švelniai skęsiu muzikos garsuos...

  http://s1.uploads.ru/i/e/p/J/epJwD.jpg

256

O, prieš miegų da i uždainuosiu, Fortunka mon dainuškų parašius.Ačiū, mergiot, oi dainuosiu :crazyfun:  :love:

257

DIENAI PASIBAIGUS

Diena nuvyto ir langai
Sugėrė paskutinę šviesą.
Į žemę atskuba sapnai-
Mėnulis taką jiems nutiesia.

Šešėliai sugulė kely,
Akmuo žalias akis užmerkė.
Naktis čia pat, nebetoli.
Girdėt griežlė palaukėj verkia...

Rasa sukrito pamažu,
Nuprausus nakčiai uosio lapą.
Žvaigždelės tuoj surinks žodžius,
Atrodo, girdisi, ką šneka.

Sapnai ateina. Ir gerai!
Gal būt sapne tave regėsiu
Ir pasakysiu būtinai,
Kad visada karštai mylėsiu!..
     2012.06.29.

           http://s1.uploads.ru/i/pPQBw.jpg

258

Fortūnička tai pačiu laiku apie naktį rašo. Gerai. O ir paveiksliukas tip top pagal eiles.Spaudžiu dešinį, varyk dažniau :cool:

                                                      http://s1.uploads.ru/i/4PndU.gif

259

Graži tavo vasara, mieli vakarai,o naktys tokios romantiškos...Esi tikras gamtos vaikas :cool:

260

Būna dienų lyg tyčia, kai jėgos visai apleidžia...nesinori prie kūrybos prisėst. Manau, dar bus dienų ir valandų, kai atsiras minčių ir noro.Tik truputį teks palūkėt :D


Вы здесь » UŽDARAS, LAISVŲ DISKUSIJŲ IR KŪRYBOS FORUMAS » Fortūnos Darbo Kabinetas » Ir Pabiro Auksinės Fortūnos mintys