UŽDARAS, LAISVŲ DISKUSIJŲ IR KŪRYBOS FORUMAS

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » UŽDARAS, LAISVŲ DISKUSIJŲ IR KŪRYBOS FORUMAS » Fortūnos Darbo Kabinetas » Ir Pabiro Auksinės Fortūnos mintys


Ir Pabiro Auksinės Fortūnos mintys

Сообщений 1 страница 20 из 394

1

https://www.nestabdom.lt/blogas/wp-content/uploads/2010/02/gold.jpg

MANO  PASAULIS

Mano eilėraščiai-
Mano pasaulis,
Sielos žemėlapis,
Nušviestas saulės.
Juose rikiuojasi
Laiko miražai,
Kronikos,metraščiai,
Gamtos peizažai.
Mano eilėraščiai-
Spalvų paletės:
Aušros,saulėlydžiai,
Laimės minutės.
Džiaugsmas kasdieniškas,
Darbas,draugystė,
Ašaros,skausmas,
Keliai,jaunystė...
Mano eilėraščiai
Sielą parodo,
Tarytum veidrodis-
Gera ar bloga...
Balti pavasariai,
Meilė pirmoji,
Akiračio kaitos,
Viltys,svajonės...
Mano eilėraščiai-
Žodžių pasaulis,
Širdim parašytas-
Nėra apgaulės.
Telpa eilėraščiuos
Mano pasaulis-
Gyvenimo bėgsmas
Net nesant saulės...

    KAI  TRAUKIASI  NAKTIS

Padovanok man ryto tylą,
Kai traukiasi naktis,
Kai saulė iš už miško kyla,
O daužosi širdis.

Paglostyk man akis ir veidą,
Rasų lašais nuprausk
Ir plaukus ant pečių paskleidęs,
Tvirtai tvirtai priglausk.

Nuskink baltos alyvos šaką,
kur žydi prie namų.
Žiedų ieškosiu penkialapių,
Kad sieloj būt ramu...

Bučiuok karštai karštai ,be žodžių-
Sušvis nauja viltis.
Virš miško saulei pasirodžius,
Dainuos ne tik širdis.

http://cards2.yandex.net/get/7/1265/002087.jpg

2

VAKARO METĄ

Rengiasi vakaras lyrikos rūbą,
Mėnesiena rikiuoja žodžius.
Skubantis laikas palangėj suklupo,
Rožės žiedlapį krintant girdžiu...

Kalbinu akmenį,pamirštą pievoj,
Jo vienatvę suprasti sunku.
Samanų žvilgsnis žalioj mėnesienoj
Tolin bėga rasotu taku.

Tyliai rikiuojasi lyriškos eilės,
Barsto vakaras žodžiams natas.
Klūpo po langu suvirpintas laikas,
Braido sutemos.Nėr tik tavęs....

3

***
Jeigu tu manai,kad esi nugalėtas-
Taip ir yra.
Jeigu tu manai,kad tau stinga drąsos-
Taip ir yra.
Jeigu tu manai,kad pralaimėjai-
Jau pralaimėjai.
  Kad pakiltum,
  Reikia pakeliančių minčių.
  Kad laimėtum,
  Būtinai tikėti savimi.
Nevisuomet gyvenime nugali
Stipriausieji ir greičiausieji.
Tačiau anksčiau ar vėliau
Laimi tas,kas įtikina save,
Kad jis viską gali...

/autorius nežinomas/

4

AR RUDENĮ  JAUTI?

Ar tu matai,ruduo už lango šoka,
Takus užklostė lapų patalais,
Ar tu girdi,kaip vėjas švilpaut moka,
Rūkai kaip svirinėja pabaliais?

Ar tu jauti,kad vėl gamta kitokia,
Ramybė slepias aukso nėriniuos,
Ar tu regi,kad sodai jau nunoko,
Bobų vasarą voratinkliais vynios.

Ar tu žinai,kodėl rugsėjis veda
Dar pasidžiaugti žydinčiom gėlėm,
Ar nematai,šermukšnių uogos dega,
Išsirikiavo smilgos pakelėm...

Ar tu girdi?Jei ne,tai paklausyki,
Verk kasdienybei langus ir duris.
Juk širdis...tik ji jautri,berybė-
Supras auksinio rudenio mintis...

          SAPNAI

Sapnavau,kad atstumta,sulyta,
Akmenis vis rikiavau į eilę...
Sapnavau,kad nieko nebeliko,
Dulkių debesiu nutolo meilė.

Sapnavau,kad obelys pajuodo,
Kietasprandis vėjas lapuos blaškės.
Tolstančius laivus sekiau.Ir rodės,
Lėkė traukinys į gūdžią naktį...

Pabudau.Šalia tavęs nebuvo,
Teradau laiškelį,man rašytą:
,,Lik sveika,atleisk,draugystė žuvo,
Laikas tau pamiršt,einu pas kitą,,...

Pažadai,kad meilė nemeluota,
Išgaravo,tartum pievų rūkas.
Visa tai,kas buvo susapnuota-
Pildosi.Ir skaudžios mintys sukas.....

    /Fortūna/

5

NESIMIEGA

Už langų mėnesiena.
Paslaptinga naktis...
Man visai nesimiega,
Kažko daužos širdis.

Lanko vizijos keistos,
Žvelgia man į akis.
Nuo jų mintys įkaista,
Matau-rytas tuoj švis...

   MEILEI PASIBAIGUS

Išėjai per nupjautas ražienas,
Kai gamta mainė žalią į rudą,
Tylomis,paslapčia slinkai vienas,
Vis godžiau traukei dūmą po dūmo.

Baigės vasara,baigės ir meilė-
Nurijai ją lyg gurkšnį degtinės.
Sutiktas vėl rikiuosi į eilę,
Tiktai kaip pasielgsi-kas žino...?

       BOBŲ  VASARA

Žengia,ritas ruduo per laukus
Upių tiltais,miškų tankumynais,
Auksaplaukis,labai išdidus,
Paskutiniais žiedais apdalina.

Sveria vaisiai šakas obelų,
Javų laukas ražienomis styro,
Vorai skuba priausti tinklų
Ir spalvoti lapeliai jau byra.

Naujo derliaus aruodai pilni,
Sėklas barsto aptingę kaštonai.
Tartum žaidžia upelio vilnis-
Ji ritmingai siūbuoja į šonus.

Bobų vasaros laikas puikus,-
Dar nepalietė šalnos jurginų.
Saulė lankosi,džiugina mus,
Žemė puošias spalvom ir ramina...

  LABANAKTIS

Artėja,artėja naktis,
Tamsa ant laukų nusileido,
Tuoj žvaigždės po dangų pasklis,
Mėnuo prausia dylantį veidą.

Į miegą pasviro gamta.
Žolė rasomis užsiklojo.
Miegelis-ramybė šventa-
Spalvotus sapnus dovanoja.

Pelėda suūksi drevėj,
Medžioklėn išsliūkina katinas.
Ir vėl viskas rimsta erdvėj...
Mikim,visiems labanaktis...

  Fortūna    2010-09-06

6

AŠ  VIENA

Aš vis viena...Nurimo vėjas.
Naktis...Mėnulis.Ir rugsėjis.
Girdžiu,kaip pralekia greitasis...
Palieka man mintis manąsias...

Susimąstau.Ilgai galvoju...
Nusišypsau,net uždainuoju.
Aplodismentų nesulaukus,
Dainelę savąją nutraukiu.

Naktis danguj žvaigždžių pažėrė,
Užmigo,medžiai,pievos,gėlės.
Tik aš viena žvelgiu į dangų,
Kur mėnuo šoka lėtą tango...

O aš viena...Jau toks likimas.
Laukimas,ištisas laukimas...
Gyvenimo keliai vingiuoti-
Turiu jais vieniša žygiuoti...

    Fortūna   

   TU _ MANO ŽVAIGŽDĖ

Šviečia mėnesienoj Paukščių Takas,
Spindi žvaigždės.Nuostabi naktis.
Nuo auksinio spindesio apakus,
Laukiu,gal žvaigždelė man nukris...

Delnuose nešu mėnulio delčią-
Paskubėk,toks nuostabus dangus.
Kol žvaigždžių sietynai ryškiai šviečia,
Tu pajusi,koks esi brangus.

Mėnesiena Tau nuklojo kelią,
Deimantų rasa į plaukus kris...
Tu-labiausiai laukiama žvaigždelė
Ir labai didžiulis ilgesys...

   Fortūna   2o1o-09-o6

7

LAPKRITYS

Debesų laivai
  pilki pilki-
Lapkritys.
Skylėtą rūbą
  medžiai vilkį-
Vėjy nukris.
Liūdesio miglos
  langų veiduos-
Lapkritys.
Nieko neliko
  jau iš dienos,
Tokia lemtis...
Rieda ašara
  lietaus tyra-
Lapkritys,
Tartum muziką,
  kurios nėra,
Kartos šiaurys...   /Skaitant kirčiuoti trečią skiemenį ir skaityti ne lapkritis,o lapkriTYS/

   KAI UŽMIGT NEGALIU

Pilnačių naktimis,kai užmigt negaliu,
Kada mintys vyniojas ir pinas,
Aš pro atdarą langą į dangų žvelgiu
Ir stebiu jį.Klajoju žvaigždynais.

Tartum blynas putlus tingiai vartos mėnuo,
Žalią akį viliojančiai merkia,
Žvaigždeles surikiuoja it bandą piemuo,
Nesuprasi,ar juokias,ar verkia...

Aš žvalgaus ir mąstau:kurgi toji žvaigždė,
Kuri mano likimą sudėstė?
Jei galėčiau į aukštį pakilti kregžde,
Nors kraštelį norėčiau paliesti...

Bet deja...ji aukštai.Nežinia,kur surast,
Danguje jų tokia begalybė...
Kas belieka?Tarytum kryžiažodį spręst
Ir žavėtis padangės ramybe.

Pilnačių naktimis,kai užmigt negaliu,
Kada valdo nenuoramos mintys,
Lyg į draugą,į erdvę viltingai žvelgiu,
Kad dangus man sapnus atskraidintų...

  SKIRTINGI NORAI

Tau reikia pavasario,
O man-baltaveidės žiemos,
Kai snaiges po kojomis pažeria
Ar žaviais vakarais
Paklausyt balto vėjo dainos-
Serenados.Lyg jaunas berniokas
Vilionėmis pakeri...

Tau reikia saulėtekio,
O man-saulėlydžio gaiso,
Kai miražas per širdį nuteka,
O aplink-nė garso...
Negaliu nematyt,
Kaip saulė į jūrą įbrenda,
O vanduo susigėdęs nukaista,
Man pasaką paseka...

Tau reikia saulėgrąžos,
O man-rugiagėlės žiedo,
Kuris man primena Tavo akis
Ir lyg du ežerai
Prie manosios vilties atbėga.
Noris veidą į juos panardinti,
Išgirst,ką sako širdis...

/Fortūna 2010-09-07/

8

PASIILGSTU

Blaškos lapai,artėja žiema.
Kandžios šalnos-ruduo sustingo.
Kur šis laikas mane nuves,
Ar dar būsiu kam reikalinga?
Ištuštėjo,pajuodo laukai,
Skeryčiojas nublankę sodai.
Taip retai tu mane aplankai,
Tuoj pamiršiu ir kaip atrodai.

Byra ašaros-verkia klevai.
Gėdis liepos-senai belapės.
Pastovėkim ant tilto tenai,
Kur nuo skersvėjų paukštė slepias.

Pavargau nuo slogios darganos,
Pasiguost tegaliu tik vėjams.
Tuščio laiko sūpuoklėm supuos...
Daugiau neišeik,juk žadėjai...

     GYVENIMO TILTAIS

Eini gyvenimo spalvotais tiltais
Tarp buvusių ir būsiančių dienų,
Žengi per kauburius,kely supiltus
Ir sau kartoji:,,Peržengt juos turiu,,!

Gyvenimas pirmyn vis skuba,laigo,
Tartum upelio riedanti vilnis
Ir neša svajones,pakeičia veidą,
Kasdien paberdama naujas mintis...

O už langų ir vėl ruduo kvatoja.
Vienus metus rugsėjis vėl pridės.
Naujų darbų eilė visvien vilioja,
Nors ir žinai,kad tam jėgų reikės.

Tu vėl praeik šviesių svajonių tiltais,
Tegu palydi laimė,ištvermė,
Tegu jaunatviškai širdelė tvinksi,
Sveikatai veržiasi skaidri versmė!

  Fortūna  Rugsėjis

...

9

ILGIUOSI

Ilgiuosi pavasario dvelksmo,
Vėjelio jaunatviško šėlsmo,
Balto sodo,gėlynų kvapų,
Gale sodo-gegutės kukū!

Ilgiuosi saulėlydžių gaiso,
Gandrų,seną lizdą betaisant,
Vyturių rytmetinės dainos
Ir bitelių dūzgimo laukuos.

Ilgiuosi baltos ramunėlės,
Suolelio,kaštonų alėjos,
Per pievas vingiuojančios upės,
Rasos,kai žiedeliuose supas.

Ilgiuosi mus glostančios saulės
Ir jausmo,tyriausio pasauly,
Gegužinėse-šokių,dainų
Ir pernykščių linksmiausių dienų!

Ilgiuosi aš vasaros vėlei,
Kai kvepia medum,žydi gėlės,
Mielo žvilgsnio ir lūpų karštų,
Švelnių žodžių,tik man ištartų!

    MIRTIS NUGALĖJO MEILĘ

Išėjo žmogus-
Liko žemėje pėdos...
Nekankins nežinia
Ir neslėgs pečių bėdos.

Išėjo žmogus,
O svajojo,mylėjo,
Tik likimas žiaurus
Jį mirtin pastūmėjo...

Išėjo žmogus,
Džiaugsmo,laimės neradęs.
Kas dabar besupras?
Laikas jau nepažadins...

Išėjo žmogus
Ir viltis subyrėjo...
Nors mylėjo karštai,
Bet mirtis nugalėjo...

-------------------------------

Kažkieno laikinoj atminty
gal sustos mano žodžiai nebylūs,
Gal prasmė,lyg žvaigždelė,toli,
Bet į šviesą vis veržiasi,kyla....

  Fortūna  Rugsėjis

10

         MĖNULIS

Mėnulis uždegė žvaigždes,
Į žemę naktį pastūmėjo,
Palaimino tamsos erdves,
O pats-sargybą eit pradėjo.

Pakibo ties senu klevu,
Į sodą metė žalią akį
Ir nukeliavo laiveliu,
,,Labos nakties,, žaviai pasakęs.

Pro langą pažvelgė delčia,
Paglostė mano kairį skruostą
Ir šypsena kreivai plačia
Man palinkėjo ramaus bluosto...

Išbarstė žemėn sapnelius.
Gaiviom rasom pagirdė žolę
Ir labirintų takeliu
Sargybą savo tęsė toliuos...

   KAI LYJA

Šiandien vis lyja ir lyja,
Plaukia gatvėm vandens burbulai,
Rodos,vyksta šlapiausios lenktynės,
Aiškiai matosi-lis dar ilgai.

Tamsios spalvos danguj ir žemėj,
Vėjo aimana ryškiai stipri,
Bėga mintys ir daros neramios,
Tartum sapnas nakties vidury...

  TAVO LANGE

Tavo lange,
Prie kurio šnara baltas berželis,
Šiąnakt šviesu-
Mirga žvakių liepsnelės.
Šešėliai du
Kambary šokinėja ant sienų.
Aiškiai matyt-
Bučinių jūra liejas...
Švenčiat kažką-
Rankos tiesias
Prie taurių šampano.
Sudaužiat jas,
O dūžta-svajonė mano...
Krinta žvaigždė.
Mėnuo supasi beržo viršūnėj.
Tavo lange
Šešėliai slepia du kūnus...
Stebiu vogčiom.
Kojos tartum
Įaugo į žemę-
Išdavystė...
Kaip paguost
Širdį neramią?
Ten,viduje,skamba muzika,
Girdisi juokas.
Prie lango aš
Sūriom ašarėlėm moku...

    RUDENS  TAKU

Rudenėlis už lango
Saujom barsto spalvas,
Lapai valsus ir tango
Krisdami bešoką.
Leidžias.Dairos į žemę,
Glamonėja kažką...
Mato-upė sruvena,
Plaukia savo vaga.
Šakomis medžiai kviečia,
Gailis rūbų žalių.
Jiems padėti norėčiau,
Tik,deja,negaliu...
Einant parko alėjom,
Vėjas plaukus kedens.
Vasarėlė išėjo,
Bet sulaukėm rudens.

   Fortūna  2010-09-10

11

    RUDENĮ

Ruduo.
Vakaras.
Lyja lietus.
Varvantys medžiai
Meta lapus.
Pustuštės gatvės
Laukia tamsos,
Nuo lietaus šuorų
Sapnai išvaduos....

      PABŪKIM DVIESE

Paklajokim šią naktį
Apgaubti paslapties,
Mums turėtų pakakti
Ir drąsos,ir vilties,

Pamąstykime dviese,
Kai širdis prie širdies,
Kol mėnuo ryškiai šviečia-
Mūsų nieks negirdės...

Atidžiai paklausykim,
Ką mūs širdys kalbės,
Gal dažnai čia atklysim,
Kai žvaigždelės žibės...

Išbraidykime pievas,
Kur margiausi žiedai,
O kai versis blakstienos-
Bus namo laikas eit.

Pasvajokim be žodžių
Po žvaigždėta skara,
Kol su jauduliu,godžiai
Pasitiks mus aušra...

  Fortūna2010-09-11

12

Gražiai kuri, patinka, tiesiog ir matau:

http://mtdata.ru/u23/photo579A/20581381751-0/big.jpeg

13

NUTOLUSI  VASARA

O mano vasara toli-
Jau nebeliko pievų brydės,
Nors dar miškai žali,žali,
Bet paukščiai jau kadai išskridę...

Senai nutolo traukiniai,
Švilpukų aidas išsisklaidė.
Nepamiršti tik bučiniai-
Jie tebedegina lyg žaizdras.

O vasara toli,toli...
Rasotos naktys,mėnesienos,
Rugienose žiogai žali
Ir kupinos svajonių dienos...

Nubrido vasara basa-
Šešėliais sapnuose kartojas
Ir ašarų skaidri rasa
Tik atminimuos vilgo kojas...

   Fortūna  2010-09-20

14

KAI  TOLSTA  DIENA

Jau tolo,nutolo diena,
Pavargusi saulė užmigo.
Laukais plaukia žemės daina,
Rūko pėdos kutena smilgas.

Variniuos šešėliuos rudens
Šermukšnių karoliai slepias.
Tamsos rūpestis pasibels,-
Dangaus skliautą apdairiai stebi.

Palauk tu manęs,neskubėk,
Rūkuose greit skęs visos pievos.
Girdis gervės.Tik pažiūrėk,
Kokios žavios tamsos pastelės...

Jau tolo,nutolo diena,
Nuspalvino dangų raudoniu.
Mano delnas tavam delne-
Išsipildė viena svajonė :love:

  NESULAUKIAU

Tavęs per visą naktį laukiau.
Lietus į lango stiklą beldė.
Vien gilios mintys tolin plaukė,-
Širdis ilgėjosi ir meldė...

Neklaidžiojo liesi šešėliai,
Ir žvaigždės iš dangaus nekrito,
Bet džiugino vazelėj gėlės
Ir kantriai laukiau...iki ryto...

Nedrąsiai bandė guosti vėjas
Ir šnaresiu kažką tai sakė.
Deja,skambutis vis tylėjo
Ir vis keisčiau pleveno žvakės.

Girdėjau,kai pravirko liepa
Ir ąžuolas šakom lingavo,
Jaunutę drebulėlę slėpė,
Nes liemenį lietus skalavo...

Iki aušros turėjau viltį,
Beprotiškai ilgėjaus,laukiau,
Bet žvakės užbaigė sutirpti..
Per širdį liūdnos mintys plaukė...

Lėtai naktis bemiegė ritos.
Kas pažadų stygas nutraukė?
Oi,skaudžios ašarėlės krito...
Kodėl tavęs aš nesulaukiau?....

  Fortūna 2010-09-24

15

LYJANT

Į veidą,į raustantį veidą
Lekia lietus ir vėjas.
Skubi Tu akis nuleidus,
Eini takais rugsėjo.

Į žemę,į gelstančią žemę
Verkia dangus prakiuręs.
Matai,pilkas skliautas remias,
Tavo pėdas apžiūri.

Į langus,į uždarus langus
Žvelgia gamtos pilnatvė.
Skubi.Lapai šoka,rangos-
Užklos balotą gatvę...

Fortūna 2010-09-24

16

NEMIGA

Miegu prastai.Vartaus ir vartaus.
Mintyse tiktai nerimas ilgas...
Veltui į kambario langą dairaus
Ir stebiu,kur žvaigždelės mirga.

Vėjas ramus.Pabodo lakstyt.
Pagal langą šešėlis sustingo.
Kokius žodžius sau turėčiau sakyt,
Kad būčiau sapnams reikalinga?

Mintys tyloj...Bemiegė naktis...
Ką daryt?Tiktai laikrodis tiksi.
Skaudžiai blaškausi-ar miegas atklys?
Ar vienatvė leis man užmigti?...

  Fortūna  Rugsėjis

17

http://s004.radikal.ru/i206/1009/f9/263859721724.jpg

                  O čia jau tikras darbo kabinetas

18

VASAROS  TAURĖ  PILNA

Lyg taurė pilna
Širdis sklidina
Palaiminto vasaros gėrio.
Ir skamba diena,
Tarytum daina,
Ir vėrinį margą nunėrė.

Po saują beriu,
Svajonę geriu
Ir visko,man visko užtenka.
Ant veido,plaukų
Švelnumą jaučiu
Ir glostančią vasaros ranką...

Lyg taurė pilna,
Širdis sklidina
Vis šaukia gyventi iš naujo.
Ir skamba diena,
Tarytum daina-
Rugpjūtis per žemę keliauja...

  Fortūna  rugsėjis

19

RUDENS  TAKAIS

Prikrito Mažupė rudeninių lapų,
Lyg širdis prikrinta neramių minčių,
Nuvingiuoja upė,pasiklojus taką,
Naktimis nuprausus tūkstančius žvaigždžių.

Vaikščiojant pakrantėm,norisi dainuoti,
Norisi šypsotis,šėlt su vėjeliu,
Nesvarstyt,-ar verta?Lemčiai atsiduoti,
O mielam ištarti:,,aš Tave myliu...,,

Ir atrodo niekur nerasi gražesnio
Nei Mažupės vingio,nei spalvų gamos,
Drėgną lapų kvapą noris parsinešti,
Pasisemt upely laiko ramumos...

Tyliai valsu sukas rudeniniai lapai,
Beldžiasi į širdį naujo laukimu.
Godžiai išklausykim.ką jie mums išsako,
Ką ruduo mums linki savo buvimu...?

   Fortūna  rugsėjis

20

NEIŠSIPILDŽIUSI  SVAJONĖ

Susitikom prie Mažupės
Liepos vakare,
Vandeny mėnulis supos,
Žaidė vilnele.

Širdys tarp savęs kalbėjos,
Liejosi jausmai.
Kuo tvirčiausiai pažadėjom:
,,Būsim amžinai,,...

Bet...Prabėgo daugel metų,
Esame kiti.
Nudardėjo laiko ratai-
Viskas praeity.

Sidabru jau galvos dengias.
Liepa ta-toli.
Mintyse pakyla bangos-
,,Tu likai širdy...,,

Visos liepos,gražūs metai
Nuplaukė upe,
Svajones vandens verpetai
Paslėpė dugne...

  RUGSĖJO PĖDOS

Rugsėjis rieškučiom dalina dažus.
Ant rudenio laiptų rikiuojasi paukščiai.
Ir piešia,ir spalvina medžiai lapus,
Guviai rūbą maino ir toliai,ir aukščiai.

Rytais braido rūkas pakluonėm žilom,
Sakytum,kad ieško kažko vakarykščio.
Auksinė gamtos panorama dienom
Į širdį svajonėm giliausiom atklysta...

Klajoklis rugsėjis prinoko vaizdais,
Pabudo akimirkos-skamba lyg stygos.
Šmėžuoja naujausi rudens apdarai,
Rugsėjis vis skaito šviežių dažų knygą...

Fortūna   spalis


Вы здесь » UŽDARAS, LAISVŲ DISKUSIJŲ IR KŪRYBOS FORUMAS » Fortūnos Darbo Kabinetas » Ir Pabiro Auksinės Fortūnos mintys