UŽDARAS, LAISVŲ DISKUSIJŲ IR KŪRYBOS FORUMAS

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.ANEKDOTAI

Сообщений 1 страница 20 из 368

1

Anekdotai;

http://r.mail.ru/b3407940.jpg

2

Tomas sveikina mamą gimimo dienos proga:

Linkiu daug laimės, sveikatos ir kuo greičiau nupirkti man dviratį.

Mokytojas:

Pasakykite, kurie taurieji metalai nerūdija?
Auksas!
Sidabras!
Pakelia ranką Mikas:

Sena meilė.

Blondinė oro uoste:

Norėčiau skristi į Frankfurtą.
Pas mus daug reisų į Frankfurtą, su kuria kompanija norėtumėte skristi?
Su kokia dar kompanija! Aš noriu skristi viena!

Reklama: „ Norinčiam studijuoti anglų kalbą pas patyrusią dėstytoją už priimtiną kainą užleisiu vietą 8 b klasėje“

Rusas, vokietis ir žydas susitinka Kūrėją, ir šis pažada įgyvendinti po vieną kiekvieno norą. Rusas sako:

Noriu, kad pasaulyje nebūtų fašizmo.
Vokietis:

Noriu, kad pasaulyje nebūtų komunizmo.
Žydas susimąstė:

Abu šie norai bus išpildyti, tai man gal užteks puodelio geros kavos.

Deja,  Jūsų vaiko negalime priimti į muzikos mokyklą. Jis visai neturi muzikinės klausos.
Na ir kas. Jūs jį mokykite groti, o ne klausytis.

Juozai, kai tave išvydau, iš karto prisiminiau Paulių.
O kodėl?
Jis man taip pat skolingas.

Ar eisi rytoj į Stepono laidotuves?
O kam? Jis į mano tai neateis.

Geležinkelio perone stovi moteris ir graudžiai verkia.

Ko verki?- paklausė prie jos priėjusi valytoja.
Pavėlavau į traukinį.
Ar daug pavėlavai?
Tris minutes.
Tai ko verki, tarsi būtum pavėlavusi dvi valandas.
Pokalbis autobuse:

Žinai, vakar autobuse tavo žmona tokį juokingą anekdotą pasakojo, kad aš vos neiškritau iš lovos.

Tėvas veda antrą sykį. Jis klausia savo mažamečio sūnaus:

- Na, kaip tau patinka mano nauja žmona?

- Tėti, man regis, kad ji tave apgavo. Man atrodo, kad ji ne tokia jau ir nauja.

Kodėl nevalgai, Tomai? Juk sakei, kad esi alkanas kaip vilkas...
Taip mama, bet ar tu matei vilką, valgantį kruopų košę.

Mergina skundžiasi draugei:

Kiekvieną kartą, kai susitinku su savo draugu, jis man padovanoja nuvytusių gėlių.
O tu pabandyk nevėluoti į pasimatymą,- pataria bičiulė.

Ateina kartą pas mane sūnus ir sako:

- Tėti.

O aš jam:  - Įrodyk.

Tėti, ką dabar rodo kompasas?
Pietus.
Oi, kaip gerai. Mano pilvas jau seniai maršus groja.

Susijaudinęs vyras skambina šeimos daktarui:

Kuo greičiau atvažiuokite, mano žmona prarijo kamščiatraukį.
Lekiu.- sako daktaras.
Po poros minučių kitas skambutis:

Daktare, galite nebevažiuoti. Radau kitą kamščiatraukį.

Prašom. Čia parašiutas, kurį užsisakėte.
O jeigu jis neišsiskleis?
Nieko tokio. Atnešite parašiutą atgal. Jam suteikiama vienų metų garantija.

Ar spėsiu į traukinį, išvykstantį ketvirtą valandą, jei lėksiu per laukus? – klausia turistas valstiečio.
Žinoma, - atsako jis.- O jei dar jus pamatys bulius, tai spėsite netgi į trečios valandos ekspresą.

Kalbasi dvi poilsiautojos:

Šiame viešbutyje jaučiuosi kaip namuose
Vargšelė, - atsidūsta kita.- na ir nepasisekė tau.
Žmona paliko vyrą, bet po kurio laiko grįžo ir prašo atleidimo. Vyras: „Užtai, kad palikai, dar galiu atleisti. Bet už tai, kad grįžai – niekada“.

Brangute, tu įsigeidei naujo kostiumėlio, bet kaip mes skolas apmokėsime?
Na nereikia iš karto spręsti dviejų sudėtingų uždavinių. Pradėkime nuo kostiumėlio.

Vairavimo instruktorius sako merginai:

Papasakokite kaip veikia variklis.
O galima savais žodžiais?
Galima.
Brrrrrr....

Petrai, atsimeni, lygiai prieš metus iš manęs skolinaisi tūkstantį litų.
Atsimenu.
Kada grąžinsi?
Iš kur aš žinau, negi aš pranašas.

Tikybos mokytoja klausia Petriuko:

Pasakyk, kas viską mato ir viską girdi?
Mūsų kaimynė.

Mokytojas, gražindamas mokiniui pažymių knygelę:

Tavo tėvas pražils pamatęs.
Nepražils, jis jau plikas.

Kodėl tu miegi su metru?
Kad atsikėlęs žinočiau, ar mano miegas buvo gilus.

Jonukas į namus grįžta skylėtais marškiniais.

Kas nutiko?- klausia mama.
Žaidėme pusryčius.
Bet kodėl tavo marškiniai skylėti?
Turėjau vaidinti olandišką sūrį.

Du škotai nueina pas gydytoją. Šis klausia:

Kuo skundžiatės?
Aš prarijau monetą.
O jūs?
Ta moneta mano.

Matau, gavai atviruką.
Taip, jį man atsiuntė draugė.
Bet jis tuščias.
Mudvi jau kurį laiką nesikalbame.

Močiutė stovi prie šviesoforo:

Jaunuoli, gal galėtumėte mane pervesti per gatvę?
Bet juk dega raudona šviesa.
Matau, bet degant žaliai, aš pati pereičiau gatvę.

Teisėjas kaltinamajam:

Mes negalime įrodyti, kad būtent jūs apiplėšėte banką. Lieka tik vienas kelias – jus išteisinti.
At tai reiškia, kad galiu pinigus pasilikti?

Kodėl vyrams patinka meilė iš pirmo žvilgsnio? Nes taip galima sutaupyti daug laiko.

Užrašas ant marškinėlių: „Dėmesio, aš išminuotojas. Jei pamatėte mane bėgantį, neatsilikite“.

Policininkas sustabdo mašiną ir mato: prie vairo sėdi...drakonas.

Policininkas pareiškia:

Na, papūsk!

Įdomu, koks humoristas žurnalą, kuriama rašoma vien apie ligas, pavadino „Sveikata“?

Ar žinote, kad genys – pats prietaringiausias pasaulio paukštis: jis nuolat beldžia į medį.

Lietuvos banko interneto svetainėje jūs galite pasižiūrėti, kaip atrodo litų banknotai. Iš ten galite parsisiųsti ir versiją spaudai.

Mano gyvenimas nuobodus... Bet kaip viskas pasikeičia, kai gaunu atlyginimą!

Kodėl pinigų gale lieka tiek daug mėnesio?

Jei jaučiate, kad viskas lyg ir taip, kaip turėtų būti, bet visgi kažko trūksta... Vadinasi, geriate nealkoholinį alų.

Gyvenimą reikia pragyventi taip, kad pirmąją jo pusę jus maitintų tėvai, o antrąją – vaikai.

Geriausia – neveikti nieko, o po to  - dar ir pailsėti.

Nesirūpinkite, ką apie jus galvoja aplinkiniai, Jie rūpinasi tik tuo, ką apie juos pagalvosite jūs.

Neverta savo problemų skandinti vyne: jos moka plaukti.

Karlas pastato savo dviratį prie parduotuvės ir palieka raštelį: „Vogti beprasmiška. Savininkas“. Kai grįžta, dviračio neberanda, bet pamato raštelį: „Ieškoti beprasmiška. Naujas savininkas“.

Ką darytum, jei prie tavo namų nusileistų NSO?
Pakviesčiau žmoną, pasakyčiau, kad taksi atvažiavo.

Ar tu manai, kad mėnulyje yra gyvybė?
Žinoma, juk ten kiekvieną vakarą dega šviesa.

Jūs taisote laikrodžius? Gal galėtumėte sutaisyti ir mano šunį?
Kas gi jam yra?
Nežinau, jis sustoja kas 10 minučių.

Perone:

Atsiprašau, gal pasakytumėte, kada atvyksta traukinys?
Aš pats nežinau. Bet manau, kad jau netrukus-bėgiai jau patiesti.

Norėčiau bijoti didelis tigras.
Kodėl?
Tuomet visi manęs bijotų.
Ir mokytoja?
O ne! Mūsų mokytoja bijo tik pelių.

Kalbasi du kiškučiai:

Aš gimiau kopūstuose.
O aš fokusininko skrybėlėje.

Petriuk, kokį gerą darbą šiandien padarei?
Geležinkelio stotyje pamačiau traukinį besivejantį keleivį. Aš užpjudžiau ant jo savo Reksą, ir keleivis traukinį pasivijo.

Brangioji, ką tu man padovanosi naujiesiems metams?
Save, savaime suprantama, save, mielasis!
Taip, bet kiaulės metai jau pasibaigė...

Kodėl prašai išmaldos?
Valgyti noriu.
O dirbti nebandei?
Kai dirbu, valgyti dar labiau norisi.

Ar tau patiko spektaklis?
Baisu, sėdėjau tokioje blogoje vietoje, kad nieko nesigirdėjo ir nesimatė.
Man dar labiau nepasisekė: sėdėjau pirmoje eilėje, todėl turėjau viską žiūrėti ir viską klausytis.

Mama, padėk man parašyti rašinį.
Kokia tema?
Kaip aš padedu savo mamai.

Daktare, kiek kainuoja danties ištraukimas?
Penkiasdešimt litų.
Ir tai už kelias minutes darbo?
Na, jeigu pageidaujate, galiu jums dantį traukti valandą.

Vienas mokytojas skundžiasi kitam:

Na, ir bukagalvių klasė man atiteko. Aiškinu jiems teorema vieną kartą – nesupranta, aiškinu kitą kartą – nesupranta. Aiškinu trečią kartą – ir pats pagaliau supratau, o jie vis tiek nesupranta.

Ak, ir kodėl aš negimiau prieš 600 metų? – skundžiasi Simukas.
Kodėl taip manai? – klausia sesuo.
Būčiau gyvenęs anais laikais, nebūtų reikėję tiek daug istorijos mokytis

Kodėl tu nusipirkai tokį brangų servizą?
Tam, kad žmona neleistų man plauti indų.

Žmona vyriui:

Mes niekur kartu nevaikštome...
Gerai, rytoj, kai nešiu šiukšles, galėsi eiti kartu.

Barasi žmona su vyru:

Aš buvau akla, kai už tavęs ištekėjau!
Matai, nuo kokios ligos tave išgydžiau!

Kaip iš proto išvesti suvalkietį?
Įleisti jį į apvalų kambarį, ir pasakyti, kad kampe guli 1000 Lt.

Mokytoja:

Petriuk, kokie paukščiai yra naudingiausi žmogui?
Kepti, tamsta mokytoja.

Tėti, miegi?
Ko nori?
10 litų.
Miegu.

Mokytoja:

Jonai, kur tavo pažymių knygelė?
Aš niekaip negaliu jos atgauti. Aną dieną gavai dešimtuką, tai mama ją iki šiol visiems giminaičiams rodo...

Mokiniai, ką mes vadiname žvėrių karaliumi?
Zoologijos sodo direktorių...

Protingas dėdė moko savo sūnėną:

Kvaili žmonės visada įsitikinę, o protingi žmonės – abejoja.
Jūs, dėde, tuo įsitikinęs?
Taip, Petriuk.

Šefas papurto savo pavaldinį ir suriaumoja:

Žinote, kas jūs esate?
Pažadintas darbuotojas...

Vyras vaistinėje nusiperka prezervatyvų, išėjęs į lauką teškia juos ant žemės ir pradeda trypti. Praeivis teiraujasi :

Ką čia darote?
Matote, aš panašiai atsikračiau rūkymo

Šefas pavaldiniui:

Aš jūsų visur ieškojau. Kur buvote?
Visą laiką sėdėjau prie savo stalo ir dirbau...
Kas galėjo pagalvoti...

Ką daro blondinė, kuri turi tuščią popieriaus lapą ir skaito? Studijuoja savo teises.

Ką bendro turi debesys ir vyrai?
Kai jų nėra, diena būna gana puiki.

Studentas, naujojo ruso sūnus, rašo laišką namo: „Tėte, mokausi gerai, tik viena problema – visi į paskaitas važinėja autobusu, o aš vienas nuosava mašina“.

Tėvai rašo sūnui: „Sūnau, nereikia išsiskirti iš kitų, būk kuklus. Nusipirk autobusą ir važinėk į paskaitas kaip visi“.

Seneli, kodėl tavo nosis tokia raudona?
Tai vis nuo likimo smūgių.
Kaip keista, kad likimas vis taiko tau į nosį.

Mama priekaištauja sūnui:

Vakar sakei, kad nuo rytojaus būsi geras ir klausysi...
Mama, bet juk šiandien dar ne rytojus. Kai ateis rytojus, tai ir būsiu geras.

Naujasis rusas stebi, kaip baigia sudegti jo vila:

Na jeigu ir tai nesunaikins tarakonų!..

Ant stogo krašto stovi vyriškis, jis ruošiasi šokti. Apačioje stovi minia. Staiga vienos moterėlės nervai neišlaiko, ir ji ima šaukti:

Na, šok griaučiau, ko dar stovi?! Aš į darbą pavėluosiu!

Kur atostogavote?
Pirmas dvi dienas Alpėse.
O kitas?
Lovoje – gipse.

Motina atveda sūnų į kalbų mokyklą ir sako:

Noriu, kad jį išmokytumėte užsižino kalbos.
Puiku. Anglį, prancūzų, vokiečių, rusų?
Tos, kuri labiausiai užsienietiška.

Sako, kad jūs vedėte labai protingą, nuostabaus grožio moterį.
O kas taip sako?
Jūsų žmona.

Ateina verslininkas į policiją ir skundžiasi:

Pastaruoju metu gaunu labai daug laiškų su grasinimais.
Ir kas juos rašo?
Mokesčių inspekcija.

Verslininko žodžiai „man kilo puiki idėja“ reiškia, kad netrukus turėsite daug niekam nereikalingo ir nuobodaus darbo.

Kalėjimo viršininkas kaliniui:

Klausykite, kai rytoj čia atvyks ministras, kamera turi būti švarutėlė.
Dėkui dievui, pagaliau ir jį pasodinote.

Gydytojas vidury nakties sulaukia skambučio ir skuba pas ligonį. Apžiūrėjęs pacientą, jis sako:

Prašau išsikvieskite notarą testamentui surašyti ir artimiausius giminaičius.
Negi viskas iš tikrųjų taip blogai?
Na ne, bet nenoriu būti vienintelis, kuris vidury nakties visiškai be reikalo pakeliamas iš lovos.

Moteris skambina radijo laidai:

Vakar radau piniginę su 10000 EUR ir vizitine kortele. Joje įrašyta pono Frico Mejerio, gyvenančio Berlyne, pavardė. Prašau, pagrokite šiam ponui kokią gražią dainą.

Du vyrai tempia į 9 aukštą pianiną. Vienas sako:

Gera žinia yra ta, kad mes jau septintame aukšte.
O bloga?
Mes esame ne tame name.

17-metis Fredas savo draugui:

Mano senelis buvo teisus, sakydamas, kad neturėčiau lankytis naujame naktiniame klube, nes ten yra dalykų, kurių man negalima matyti.
Ir ką gi tu ten matei?
Savo senelį.

Teisėjas kaltinamajam:

Ar jums nepakako to, kad atėmėte iš ieškovo piniginę? Kodėl dar jį sumušėte?
Nes piniginė buvo tuščia.

Mažasis Hansas ruošia namų darbus.

Tėveli, koks čia sakinys: „Namuose nėra alaus.?
Čia ne sakinys, čia katastrofa.

Prieš mėnesį pasiskolinai 100 lt ir sakei, kad tau jų reikės labai trumpam.
Taip ir buvo – aš juos išleidau per 10 minučių.

Gydytojas pacientui:

Man sunku pasakyti, kokia liga jūs sergate. Gal būt dėl to kaltas alkoholis.
Gerai, ateisiu kai jūs išsiblaivysite.

Kalbasi du gydytojai:

Kodėl tu taip išsamiai klausinėji, kuo maitinasi tavo pacientai? Ar tai labai svarbu diagnozei?
Diagnozei – ne, bet honorarui – taip.

Gydytojas pacientui:

Jūs labai kosite, reikėtų mesti rūkyti.
Ir ką? Jūs manote, kad man patinka tik kosėti?

Norėčiau kvepalų.
Žmonai, ar brangesnių?

Žmogėdrų genties vadas plaukia laivu į Europą. Prieš pirmuosius pusryčius prie jo prieina stiuardas ir klausia:

Ką jums atnešti?
Keleivių sąrašą.

Kuo vyras panašus į distancinį pultą?

Tuo, kad dažnai guli prie televizoriaus.

Kai kurios moterys teigia, kad vyrai – kaip vaikai – niekada apie nieką negalvoja, niekada nepamąsto apie ateitį. Bet tai visiškas melas. Pavyzdžiui, aš, pirkdamas alų, nusiperku keturis butelius, nes, jei pirksiu vieną, vėliau reikės dar pirktis.

Šeimininkė skambina elektrikui:

Vakar aš jūsų prašiau ateiti ir patvarkyti skambutį.
Aš buvau pas jus! Atėjau, paskambinau, niekas man durų neatidarė, todėl išėjau.

Dvi draugės kalbasi:

Vakar buvau nuėjusi tartis dėl darbo...
Aš taip dėl tavęs nerimavau!
Žinau. Nepaisant to, mane priėmė.

Motina auklėja dukrą:

Kai buvau tavo metų, man vaikinai nerūpėjo.
Žinoma mama. Aš juk tada buvau ką tik gimusi...

Petriukas pareina iš mokyklos ir ištiesia tėčiui pažymių knygelę, kurioje įrašytas dvejetas. Pažiūri tėčiui į akis ir taria:

Juk svarbiausia, kad visi būtų sveiki... Ar ne, tėti?

Kodėl visos pasakos baigiasi vestuvėmis?
Todėl, kad po vestuvių baigiasi visos pasakos.

Petriukas tėvui:

Tėveli, nori, pasakysiu, ką paštininkas sako mamai?
Noriu.
Duok 10 Lt, pasakysiu.
Gavęs pinigus sako:

Labas rytas, pone. Štai jūsų laikraščiai.

Jei vyriškis atidaro moteriai duris ir ją praleidžia į priekį, greičiausiai jis tiesiog yra durininkas.

Jaunas prokuroras, ginantis nukentėjusiąją byloje, kur ji buvo kaimynės išvadinta nepadoriais žodžiais, paprašė tai pakartoti teisme.

Atleiskite, aš negaliu to padaryti. Tai, ką ji pasakė, negalima girdėti padoriems žmonėms.
Tada pašnibždėkite į ausį kiekvienam iš prisiekusiųjų.

Firmos savininkas pasikviečia pas save darbuotoją ir sako:

Turiu dvi naujienas. Vieną gerą, o kitą blogą. Geroji naujiena yra ta, kad aš jums du kartus padidinau atlyginimą.
Oi, tiesiog net nežinau, kaip jums padėkoti...
Bet kita naujiena jums bus bloga. Aš jus atleidžiu iš darbo, kad žinotumėte, kokią gerą vietą praradote.

Na Hansa, ar nenorėtum vesti?
Ne, aš namie turiu dvi seseris, kurios manim pasirūpina.
Klausyk, dvi seserys juk nepakeičia žmonos...
Dar ir kaip! Tai ne mano seserys.

Mama, kur yra arbata?
Tu amžinai nieko nerandi. Arbata yra vaistinėlėje, dėžutėje nuo kavos, ant kurios užrašyta „Druska“.

Trys berniukai susiginčijo, kieno tėtis yra greičiausias. Pirmas sako:

Mano tėtis yra lenktynininkas, jis tikrai pats greičiausias!
Pamiršk. Manasis yra karinių oro pajėgų lakūnas. Jis yra daug greitesnis!
Trečiasis sako:

Mano tėvelis yra dar greitesnis! Jis yra valstybės tarnautojas!
Pasigirsta juokas.

Ne. Iš tiesų. Jis yra toks greitas, kad, nors penktadieniais dirba iki keturių, namie jau būna trečią valandą.

Aš girdėjau, kad jūsų kaimynai gyvena kaip du balandėliai.
Taip. Tai vienas išskrenda per langą, tai kitas...

Iš ko archeologai, suradę skeletą, nustato, kad jis moters? Iš smarkiai susidėvėjusių žandikaulių sąnarių.

Kokios trys didžiausios vyro gyvenimo krizės? Nėra moters, nėra darbo, subraižytas automobilis.

Virtuvės šefas gira virėją:

Jūs pas mus dirbate jau 30 metų. Per visą tą laiką nė karto nesirgote. Kaip jums tai pavyksta?
Aš niekada nevalgiau mūsų valgykloje.

Šefas naujokui nenori didinti algos. Naujokas:

Nieko tokio, aš visiems bendradarbiams tiesiog papasakosiu, kad atlyginimą pakėlėte.

Tėvas veža dukterį į darželį ir staiga nuspaudžia garso signalą.

Oi, netyčia, - aiškina jis.
Duktė:

Žinau.
Iš kur? – tėvas stebisi.
Tu pypindamas nerėkei „Žioply!“.

Senolė kasdien važiuoja autobusu ir visada vairuotojui atneša riešutų. Kartą vairuotojas klausia:

Iš kur visada jūs turite šių skanėstų?
Matote, aš labai mėgstu šokoladą su riešutais, tik jų neįkandu...

Šefas kandidatui:

Koks jūsų išsilavinimas?
Joks, esu analfabetas.
Prašau?
Analfabetas.
Paaiškinkite, prašau, ką tai reiškia.

3

Žmona skaito laikraštį:
- Siaubas! - garsiai ima piktintis.
- Čia rašo, kad kažkoks vyras susipažino su moterimi, tą patį vakarą ją vedė, o kitą rytą nužudė!
- Nieko ypatingo,- sumurma vyras. - Rytas, kaip sakoma, už vakarą protingesnis!..

http://plaatjessite.mine.nu/pasen/hazen/ha-08.gif

4

Tai kaip atrodo ? ar ž.žolėje gavai avatarų portaliuką? gal ką pasirinkai?
tikriausiai neturi laiko Kur tu rašysi aš visur rasiu. nes užtrnka prasukti temas ir matosi tavo vardas dešinėję pusėje, bėt jei kas parašo po tavęs turiu tikrinti, nes rodo tik paskutini

5

http://plaatjessite.mine.nu/index-engels.htm

APIE MEILĘ, JEIATSIDARYS

http://plaatjessite.mine.nu

6

http://plaatjessite.mine.nu

http://plaatjessite.mine.nu/liefde/feestijs04.gif

http://plaatjessite.mine.nu/liefde/Liebe2.gifhttp://plaatjessite.mine.nu/liefde/Liebe2.gif

7

ANEKDOTAI  iš „VANILE“
  Vaikinas ir mergina draugavo tris metus, bet mergina buvo užsispyrusi ir vis vaikinui sakydavo, kad iki vestuviu - jokio sekso. Ir štai vestuvės jau suplanuotos, liko tik savaite iki šventinės dienos ir čia būsimasis vėlų vakarą palydi savo būsimąją namo ir kaip ir pradeda kalbinti:
- Brangioji, mes kita savaitę tuokiames, gal dedam į šalį tuos principus, senamdiškus įsitikinimus ir užsiimam seksu čia ir dabar laiptinėje.

- Ne, brangusis. Aš turiu tris priežastis kodėl mes to neturėtumėm daryti:

1) mes šio momento laukėm 3 metus, tad palaukim dar savaitėlę.

2) būtinai kas nors tuo metu įeis į laiptinę ir viską sugadins.

3) nuo sekso laiptinėje man po to porą dienų nugarą skauda.

  Vyras nusprendė aplankyti žmoną, išvažiavusią į komandiruotę. Na, atvažiavo, iš karto į lovą, nuostabus seksas, audringas orgazmas. O iš už sienos šaukia:
- Na tyliau, prašom! Aš jau penktą naktį dėl jūsų užmigti negaliu!

  40-metė moteriškė bare "pakabina" studentą. Parsiveda namo. Kaip priklauso, išgėrė, pasibučiavo. Tetulė pradeda jį mokyti visokių sekso gudrybių.
- Nori, aš tau parodysiu, kas tai yra "69"?

Studentas nori.

- Gulk, - sako tetulė, - Aš įkišiu savo galva tau tarp kojų, o tu savo - man.

Atsigula jie į tokią pozą, o tetulė netyčiom pirsteli studentui prieš nosį.

Studentas:

- Kas čia buvo?

- Atleisk, brangusis, atsitiktinai. Fors-mažority ir t.t... Pabandykim iš naujo.

Jie vėl įsitaiso tokia pačia poza, ir tetulė vėl neišlaiko...

Studentas tylėdamas atsikelia ir rengiasi.

- Brangusis, kur tu?

- Jei aš priimsiu dar 67 tokius, tai uždusiu!

  Į sovietinį fabriką atvyksta amerikiečių delegacija. Mato, prie staklių ginčijasi meistras ir darbininkas. Amerikiečiai prašo vertėjos, taip pat amerikietės, išversti, apie ką jie kalbasi. Ši, kiek kuklindamasi, verčia:
- Meistras sako darbininkui: kažkas užmezgė intymius santykius su tavo motina, tu laisvo elgesio moteris, netgi šito išprievartauto dantračio, laisvo elgesio moteris, nemoki, laisvo elgesio moteris,

teisingai padaryti, laisvo elgesio moteris. Direktorius, laisvo elgesio moteris, duos tau gerą moters lytinį organą, laisvo elgesio moteris, ir užmegs su tavim intymius santykius, per tiesiąją angą, laisvo elgesio moteris, jeigu per tave, pasyvus homoseksualiste, vėl nutūks ant vyriško lytinio organo visas gamyklos privalomas įvykdyti planas, laisvo elgesio moteris!

Darbininkas atsako, kad kažkas užmezgė intymius santykius su meistro motina, kad darbininkas jau užmezgė intymius santykius su direktoriaus kalbos ir artikuliacijos organais, kad darbininkas jau užmezge intymius santykius su visais gamykloje esančiais dantračiais, ir, kas keisčiausia, jis suko ant savo lytinio organo visą gamyklą, su jos planais...

  Moteris vyrui lėto šokio metu:
- Pas tave kišenėje pistoletas ar tu tiesiog laimingas, kad susitikom?

  Ateina vyras i sexshop'ą ir prašo gumines lėles.
Pardavėja:

-Bet juk jūs aną savaitę jau vieną pirkote.

Vyras:

-Aš su ja nusprendžiau baigti.

  Vyrų intymaus gyvenimo metų laikotarpiai - kaip automobiliai:
nuo 20 iki 30 metu: kaip PORŠE - greitas ir galingas;

nuo 30 iki 40 : kaip VOLVO - techniškai išbaigtas;

nuo 40 iki 50 : kaip OPELis - žada daugiau negu gali;

nuo 50 iki 60 : kaip senas MOSKVIC'iukas: užsiveda tiktai rankena...

  Kada vyrui gėda pirmą kartą?
-Kai negali antrą kartą.

Kada vyrui gėda antrą kartą?

-Kai negali pirmą kartą.

  Vyksta sexologų suvažiavimas. Vedantysis:
- Po plenarinio posėdžio darbas organizuojamas grupėse.

Grupė "Jis ir ji" dirbs 214-e auditorijoje, grupė "Jis ir jis" - 331-e, grupė "Ji ir ji" - 254-e auditorijoje.

Balsas iš salės:

- O grupės "Aš ir aš" šįkart nebus?

  - Daktare, aš po sekso girdžiu ausyse švilpimą, ar galit man padėt?
- Kiek jums metų?

- Greit septyniasdešimt.

- Atleiskit, bet tai natūralu, būtų keista, jei girdėtumėte aplodismentus...

  Teismas. Teisiamas vyras nužudęs jauną merginą (moterį?). Teisėjas klausia:
- Kodėl jūs nužudėte tą vargšę mergaitę?

- Suprantat teisėjau.... aš dirbu ginekologu. Visą dieną dirbu, nė laisvos minutės neturiu, pareinu namo, o žmona: "mums vaikų daryt jau per vėlu - įdėk spiralę", ateina dukra: "mes su vyru pasitarėm - būtų gerai vaikutis - išimk spiralę", ateina mažoji: "manau aš jau pasirengusi

seksualiniam bendravimui - įdėk spiralę", po visko išėjau į kiemą parūkyt, o čia priena kažkokia mergina ir sako: "duok penkis litus - p!%dą parodysiu!".

  Ligoninėje guli moteris esanti komos būsenoje. Prijungta gyvybę palaikanti aparatūra. Monitoriuje ritmingai blykčioja žalias taškelis. vakare sesutėms prausiant moterį, viena netyčia paliečia intymią vietą ir pastebi, kad žalias taškelis monitoriuje ima blykčioti žymiai dažniau.Apie tai papasakoja gydytojui. Gydytojas pasikviečia moters vyrą ir sako:
- Jūsų žmoną yra vilties išgelbėti, tačiau reikalingas stiprus dirgiklis.

- Koks?

- Manyčiau turėtų padėti oralinis seksas.

Vyras kurį laiką laužosi, galiausiai gydytojui pažadėjus, kad lova bus uždengta širmomis ir nieko greta nebus, sutinka.Gydytojų komisija susikaupusi stebi į kitą palatą išneštą monitorių kuriame lėtai blykčioja žalias taškelis, po kurio laiko jis visiškai užgęsta. Iš už širmos išeina sutrikęs vyras

- Daktare, man rodos ji užspringo....

  Vyrukas bare susipažįsta su nejauna, bet gana patrauklia 50 - mete dama. Išgėrė, pabendravo. Ji ir sako:
- Ar esi kada bandęs trise, su dukra ir mama vienu metu?

- Ne...

- Ar norėtum?

- Dar klausi, žinoma norėčiau!

- Tada tau pasisekė, važiuojam pas mane.

Atvažiavo, dama kiša galvą į tamsų kambarį ir šaukia: "Mama, ar dar nemiegi?"

  Juščenka su Putinu tvarko Timošenko, vienas iš priekio, kitas iš galo, po kokios geros valandos Juščenka taip atsargiai klausia:
- Vladimirai, Vladimeravičiau, o gal pasikeist?

- Nu tai pasikeiskit, pasikeiskit...

  Mama sako vaikui:
- Einam į vonią, reikia pim**liuką nuplaut

Vaikas:

- Nenoriu su tavim, noriu su močiute.

- Kodėl?

- Jos rankos labiau dreba

  Jaunas katalikų kunigas atlieka išpažintį:
- Tėve, nusidėjau su viena parapijiete...

- Ar tik ne su Petraitiene?

- Negaliu to sakyti, tai būtų negarbinga...

- Tai gal su Kulgaudyte?

- Na, negaliu to pasakyti, išpažįstu savo nuodėmes...

- Tai gal su Andriejauskiene?

- Tikrai negaliu to sakyti...

- Na, tiek jau to. Sukalbesi trisdešimt sveikų marijų ir tris savaites nelaikysi mišių.

Taigi, išeina jaunasis kunigėlis iš bažnyčios po išpažinties, ir susitinka draugą.

- Na, kaip? Kuo baigėsi?- klausia jis kunigėlio.

- Geriau negu tikėjaus: gavau tris savaites atostogų ir tris naujus adresus!

  Fėja — tai moteris dailiomis krūtimis, riestu užpakaliuku, grąžaus veido. Po sekso ji virsta dėže šalto alaus.
  Mažas bariukas. Kiek išgėręs bariuko savininkas įsiplepa su lengvai išgėrusiu lankytoju:
- Prieš dvidešimt metų aš pastačiau šitą bariuką savomis rankomis. Mažiau nei per metus mano bariukas tapo populiariausiu apskrityje. Ir Jūs galvojate, kad kai aš einu gatve, žmonės man iš paskos sako: „O! Tai nuėjo Maikas, kuris pats pastatė geriausią bariuką apskrityje“? Nesako...

Kai prieš dešimt metų nugriaudėjo griaustinis ir žaibas perkirto kryžių ant miestelio bažnyčios, aš už savus pinigus užsakiau naują, lipau kartu su darbininkais ant stogo ir jį pritvirtinau. Ir Jūs galvojate, kad kai aš einu gatve, žmonės man iš paskos sako: „O! Tai nuėjo Maikas, kuris pastatė bažnyčiai naują kryžių“? Ne, nesako...

Tačiau užteko man prieš penkerius metus, vienintelį kartą gyvenime, išdulkinti ožką...

  Susitinka du draugai po atostogų.
- Na, kaip pailsėjai, kur buvai?

- Neblogai, buvau pietuose – jūra, vaisiai, moterys…

- Taip, gerai. O aš buvau kaime – pelkės, agurkai, bobos…

  Klausimas: Kuo skiriasi oralinis seksas nuo alaus?
Atsakymas: Bare nepasakysi "Visi čiulpkit, aš vaišinu!"

  Petriukas sako tėveliui:
- Tėveli nori pasakysiu, ką paštininkas sako mamai?

- Noriu, - atsako tėvelis.

- Duok dešimt litų - pasakysiu.

Gavęs pinigus sako:

- Labas rytas, ponia. Štai jūsų laikraščiai.

  Pakvietė mergina savo vaikiną į namus papietauti su tėvais. Ta proga pažadėjo vakare paišdykauti. Vaikis nusprendė įsigyti apsaugos. Nuėjo į vaistinę ir paprašė vaistininko prezervatyvų. Vaistininkas buvo malonus ir pasidalijo savo sekso patirtimi, patarė, kokie prezervatyvai geriausi. Paklausė, kiek duoti. Vaikinas atsakė
- Žinote, maniškė tai sex bomba, tai duokite kuo daugiau.

Pagaliau jie pietauja. Tik prisėdus prie stalo, vaikinas įninka melstis, nulenkęs galvą. Meldžiasi 5, 10, 20 minučių. Mergina prie jo pasilenkia ir sako:

- Nemaniau, kad tu toks religingas.

- O aš nemaniau, kad tavo tėvas vaistininkas...

  - Ar galima užsiiminėti sexu nėštumo metu?
- Žinoma, iš kur gi pas vaikus ant skruostų duobutės atsiranda.

- O iki kada galima?

- Kol nepradeda kandžiotis.

  Klausimas: Kuo skiriasi oralinis seksas nuo alaus?
Atsakymas: Bare nepasakysi "Visi čiulpkit, aš vaišinu!"

  Petriukas sako tėveliui:
- Tėveli nori pasakysiu, ką paštininkas sako mamai?

- Noriu, - atsako tėvelis.

- Duok dešimt litų - pasakysiu.

Gavęs pinigus sako:

- Labas rytas, ponia. Štai jūsų laikraščiai.

  Pakvietė mergina savo vaikiną į namus papietauti su tėvais. Ta proga pažadėjo vakare paišdykauti. Vaikis nusprendė įsigyti apsaugos. Nuėjo į vaistinę ir paprašė vaistininko prezervatyvų. Vaistininkas buvo malonus ir pasidalijo savo sekso patirtimi, patarė, kokie prezervatyvai geriausi. Paklausė, kiek duoti. Vaikinas atsakė
- Žinote, maniškė tai sex bomba, tai duokite kuo daugiau.

Pagaliau jie pietauja. Tik prisėdus prie stalo, vaikinas įninka melstis, nulenkęs galvą. Meldžiasi 5, 10, 20 minučių. Mergina prie jo pasilenkia ir sako:

- Nemaniau, kad tu toks religingas.

- O aš nemaniau, kad tavo tėvas vaistininkas...

  - Ar galima užsiiminėti sexu nėštumo metu?
- Žinoma, iš kur gi pas vaikus ant skruostų duobutės atsiranda.

- O iki kada galima?

- Kol nepradeda kandžiotis.

  Važiuoja vyriškis troleibusu ir šalia stovinčio vyriškio su didele gėlių puokšte nori paprašyti, kad pramuštų talonėlį. Vyriškis galvoja: "Kur gi jis gali važiuoti su tokia fantastiškai gražia puokšte? Ogi pas pačią gražiausią moterį šiame pasaulyje! Pačios gražiausios moterys pasaulyje yra dvi: tai mano žmona ir meilužė. Reiškia jis važiuoja pas kažkurią iš jų. Kadangi aš dabar važiuoju pas savo meilužę, reiškia jis važiuoja pas mano žmoną. Mano žmona turi du meilužius: Petrą ir Antaną. Kadangi Petras šiuo metu išvykęs..."
- Antanai, pramušk man talonėlį...

  Perskaitykit laiškelį mylimai merginai.

Mano brangioji, kaip visada by-

la meilėje neužbaigta. Dar nepajudintas lo-

bis stovi nesulaukdamas tavęs.

Iš rūpesčių nežinau ką galvoti ir ką bedaryti.

Aš labai norėčiau pamatyti tave nuo-

latos besišypsančią, linksmą kaip jūros ban-

gą, nors aš žinau, kad tu esi kur-

čia mano jausmams, bet bus ko-

va, ir aš esu įsitikinęs, kad aš tave iš rū-

sio išsivesiu į žydintį sodą ir tai pada-

rysiu be didelio vargo ir rūpesčių.

Perskaitei? Tai perskaityk dar kartą, praleisdamas kas antrą eilutę.

  Šefas ir sekretorė per komandiruotę apsistoja viešbutyje ir
užsisako dvivietį kambarį. Šefas:

- Kaip miegosime? Kaip šefas ir sekretorė ar

kaip sutuoktiniai?

- Kaip sutuoktiniai, - džiaugsmingai sako ji.

- Gaila, tai sukis į sieną ir miegok.

  Atėjo jauna mama su dviem mažais vaikais į banką... Ir kaip tik pataikė į apiplėšimą! Incidento metu buvo pašauti jos vaikai...berniukas ir mergaitė. Juos apžiūrėjo gydytojas ir pasakė:
-Nieko tokio kai vaikams sukaks po 14 tai mergaitė kulką iškakos, o berniukas išsysios...

Praėjo tie metai ir pas mamą atbėga mergaitė visa išbalusi ir išsigandusi sako;

- Mama, nepatikėsi kas buvo...

- Žinau, brangioji, tu iškakojai kulką.

- Taip, mama, iš kur žinai?

- Seniai seniai mes nuėjom į banką...

Po kelių valandų atbėga berniukas ir sako;

- Mama, nepatikėsi kas atsitiko...

-Žinau, meiluti, tu kulką išsysiojai!

-Ne, mama, aš besimasturbuodamas močiutę nušoviau!

  Šefas ir sekretorė per komandiruotę apsistoja viešbutyje ir
užsisako dvivietį kambarį. Šefas:

- Kaip miegosime? Kaip šefas ir sekretorė ar

kaip sutuoktiniai?

- Kaip sutuoktiniai, - džiaugsmingai sako ji.

- Gaila, tai sukis į sieną ir miegok.

  Atėjo jauna mama su dviem mažais vaikais į banką... Ir kaip tik pataikė į apiplėšimą! Incidento metu buvo pašauti jos vaikai...berniukas ir mergaitė. Juos apžiūrėjo gydytojas ir pasakė:
-Nieko tokio kai vaikams sukaks po 14 tai mergaitė kulką iškakos, o berniukas išsysios...

Praėjo tie metai ir pas mamą atbėga mergaitė visa išbalusi ir išsigandusi sako;

- Mama, nepatikėsi kas buvo...

- Žinau, brangioji, tu iškakojai kulką.

- Taip, mama, iš kur žinai?

- Seniai seniai mes nuėjom į banką...

Po kelių valandų atbėga berniukas ir sako;

- Mama, nepatikėsi kas atsitiko...

-Žinau, meiluti, tu kulką išsysiojai!

-Ne, mama, aš besimasturbuodamas močiutę nušoviau!

  Vyras pasakoja draugui:
- Kartą grįžusį namo pasitiko žmona su seksualiais apatiniais. Ji ištiesė

man dvi virveles: "Surišk mane ir daryk su manimi ką tik nori".

Aš surišau ją ir išvažiavau į žvejybą...

  Ateina vienuolė pas daktarą ir skundžiasi:
- Daktare, nežinau kas darosi pastaruosius du mėnesius. Skauda galvą, dažnai pykina, valgau beprotiškai daug.

Daktaras:

- Tuoj atliksim visus tyrimus ir nustatysiu diagnozę.

Po pusvalandžio daktaras įeina su šypsena:

Turiu jums gerą naujieną - jūs nėščia.

Vienuolei akys ant kaktos.

- K...kaip suprast, b....bet juk aš dievo tarnas, aš juk laikausi celibato....

Daktaras:

- Tyrimai tikrai patvirtino, kad jūs nėščia.

Vienuolė mintyse:

"Dieve, Dieve, ko tik tie žmonės ant žvakių neužtepa..."

  Ant plačios, vandeningos upės kranto susirinko vyrai. Žiūri, ogi vidury upės esančioj salelėj pulkelis amazonių pasirodė.
Dvidešimtmetis vyrukas iškart nėrė į vandenį ir nuplaukė salelės link.

Trisdešimtmetis puolė statytis plaustą.

Penkiasdešimtmetis išdidžiai tarė:

- Reiks pačios atplauks.

Tik šešiasdešimtmetis tarytum sudraudė visus:

- Ko taip sujudot, sukrutot, ponai? Juk amazones ir iš čia gana gerai matyti.

  Ant plačios, vandeningos upės kranto susirinko vyrai. Žiūri, ogi vidury upės esančioj salelėj pulkelis amazonių pasirodė.
Dvidešimtmetis vyrukas iškart nėrė į vandenį ir nuplaukė salelės link.

Trisdešimtmetis puolė statytis plaustą.

Penkiasdešimtmetis išdidžiai tarė:

- Reiks pačios atplauks.

Tik šešiasdešimtmetis tarytum sudraudė visus:

- Ko taip sujudot, sukrutot, ponai? Juk amazones ir iš čia gana gerai matyti.

  JAV mokykloje vyksta istorijos pamoka. Mokytojas klausia mokinių:
- Kas pasakė: "Duokit man laisvę arba leiskit man mirti"?

Visi žiūri į mokytoją, tik emigrantas iš Rusijos Vasilijus pakelia ranka ir sako:

- Patrikas Henris 1775 metais.

- Šaunuolis, Vasia. Kitas klausimas - kas pasakė: "Valstybė yra iš žmonių, žmonių ir žmonėms"?

- Abrahamas Linkolnas. 1863 metai, - atsako Vasia.

Mokytojas žiūri į kitus ir sako:

- Gėdykitės. Vasia ką tik atvažiavo į JAV, o jau geriau už jus žino istoriją.

Mokytojas nusisuka į lentą, o iš klasės kažkas šukteli:

- Rusai mane užkniso!

Mokytojas piktai:

- Kas tai pasakė?

Vasia:

- Ronaldas Reiganas, 1982 metai.

Tas pats balsas iš klasės:

- Ai, žinai, geriau jau čiulpk tu...

Vasia:

- Bilas Klintonas, 1997 metai...

  Kurmis rausiasi po žeme ir išlenda į moterų pliažą tiesiai moteriškei tarp kojų. Apgraibomis kurmis ieško savo draugo ežiuko:
- Ežiuk, ežiuk, kur tu? Ai, va kur tu... Kodėl tu su manim nekalbi... Ežiuk... Oi, kas čia taip smirda?... EŽIUK, TU MIRĘS!

  Moterys:
- Tu pasižiūrėk, visi daiktai guli ant grindų, visur purvina, siaubas, toks bardakas. Surink tuos daiktus, aš noriu viską išskalbti. Ir aš noriu nors kartą pailsėti. Padaryk valgyti. Ir nežiūrėk taip į mane!

Ką girdi vyrai:

- TU blablabla GULI ANT GRINDŲ blabla blabla blabla. Blabla bla bla AŠ NORIU bla blabla. IR AŠ NORIU blabla bla blabla. PADARYK blabla. IR blabla bla blabla MANE!

  Kodėl vyrai daug galvoja, o moterys - daug šneka?
O todėl, kad vyrai turi dvi galvas, o moterys - dvi poras lūpų!

  Mylisi vyras su žmona, o petriukas viską mato per rakto skylutę..
Mato Petriukas nuogą savo mamos užpakalį ir girdi, kaip ji tėvo klausia:

- Brangusis, ko norėtum? Berniuko ar mergaitės?

Petriukas išgirdęs tuos žodžius, įvaro į jų kambarį, nusimauna kelnes, atstato užpakalį ir šaukia:

- Mama, aš noriu flomasterių!

  Ateina bobutė į ginklų parduotuvę.
- Ar turit Kalašnikovo automatų?

Pardavėjas atsako:

- Ne, bobut, gaila, bet neturim.

- O revolverių gerų turit?

- Turim, bobut, va prašom.

Padeda pardavėjas jai visą krūvą revolverių. Bobutė varto, čiupinėja, galvoja, po to išsirenka patį didžiausią ir sako:

- Na, šitas turbūt tiks. Parodyk, vaikeli, kaip jį užtaisyti.

Pardavėjas užtaiso revolverį. Bobutė vėl varto, čiupinėja. Pardavėjas neiškentęs klausia:

- Bobut, o kam tau tas revolveris?

- Žinai, vaikeli, tokie laikai, aplink tiek prievartautojų...

- Bobut, na kas gi tave prievartaus? - pradeda juoktis pardavėjas.

O bobutė tik bakst jam užtaisytu revolveriu į krūtinę:

- O kur tu dingsi, vaikeli?...

  Ateina senas diedukas pas daktarą:
- Daktareli, daktareli, ar galit man duot viagros?

- Taigi, seneli, jum jau 88...

- Ne, man tik labai labai mažą gabaliuką, kad ant batų nesisiočiau.

  Stovi prie stoties trys merginos. Ateina bobutė ir klausia:
- Ko čia stovite?

- Ai... saldainių laukiam, - atsako jos.

- Tai aš ir palauksiu.

Po kiek laiko atvažiuoja policija ir sulaiko visas. Vienas sako:

- Na, tas tris jaunas merginas dar suprantam, bet Jūs?!

O močiutė atsako:

- Nu, aš dar pačiulpti galiu, bet kramtyti jau nebe...

  Gyveno bobelė jau paskutines savo dieneles. Apsilankė pas ją fėja ir sako:
- Bobele, gyvenai visą gyvenimą dorai, išpyldysiu tavo tris norus.

Pamąstė bobelė ir sako:

- Noriu būti jauna, noriu būti graži...

Begalvodama trečią norą, ji prisiminė savo numylėtą katiną ir sako fėjai:

- Noriu, kad mano katinas pavirstu į gražuolį vyrą ir mane labai mylėtų.

Na, fėja jau įpusėjo pyldyti norus, o tas katinas prieina ir sako bobelei:

- Tai ką, boba, dabar visą gyvenimą gailėsiesi, kad mane jaunystėje iškastravai.

  Žmona-vyrui:
-Suremontuok maišytuvą.

-Aš tau ką-santechnikas?

-Perdegė lemputė...

-Aš tau ne elektrikas...

Na ir taip toliau...Po to vyras išeina į pirtį.Grįžta viskas sutvarkyta.

-Tu ka pati viską sutvarkei?

-Ne, kaimynas!

-Na tu jam užmokėjai?

-Ne, jis atsisakė, nes pasiūlė su juo pasidulkint arba jam padainuoti.

-Tai tu padainavai?

-Aš tau ką-dainininkė?

  - Vesi?
- Ne.

- Nulipk.

  Jūs ginekologas?
- Ne, bet galiu pažiūrėti.

  Sadistas su Mazochistu užsiiminėja seksu
Mazohistas prašo sadisto.

-Mušk mane

O sadistas atsako:

-Niekada...

  Troleibusas prikimštas vyrų. Įlipa bobulytė su maišu.
- Atsargiai berniukai, saugokit kiaušinius.

Vienas atsisuka ir sako:

- Tai ko, bobulyt, į pilną troleibusą su kiaušinių maišu įlipot?

- Tai vat, kad mano maiše ne kiaušiniai, o vinys.

  Mergina iš inteligentiškos šeimos įstoja į aukštąją mokyklą kitame mieste.
Po mėnesio jai skambina mama.

- Dukrele, kaip sekasi Sako, ten pas jus studentai gerio, rūko, vartoja narkotikus, užsiima seksu, stoja į religines sektas!...

- Į religines sektas????

  Mirė žymus kardiochirurgas. Į laidotuves susirinko visi žymiausi medikai pagerbti velionio. Paskutinis atsisveikinimas, giminės rauda, uždengia karstą. Ant sienos padaryta didžiulė stilizuota širdis. Staiga ji prasiveria ir karstas lėtai įšliaužia į ertmę. Gražu, simboliška, visi nubraukia ašaras. Staiga pasigirsta juokas, visi atsisuka į kaltininką. Arčiau esantys klausia:
- Kas jums, kolega?

- Nieko, nieko, aš tik pabandžiau įsivaizduoti savo laidotuves.

- Ir kas čia juokingo?

- Na, kolegos, aš juk ginekologas.

  Vyras moteriai:
– Gal nakvosite pas mane?

Moteris:

– Koks įžulumas, koks įžulumas!!!

– Na, jei jūs prieš...

– Aš ne prieš, bet visgi, koks įžūlumas!

  Autobuse akla bobutė sako berniukui:
-Mergaite, išmušk talonėlį.

Berniukas atsisuka ir piktai sako:

-Atsiprašau, bet aš ne mergaitė!

Bobulė nueidama:

-Ot "durnė", rado ko girtis...

  Ligoninėje:
-Sesele, man atrodo, jūs šiandien ne ta koja iš lovos išlipote...

-Kodėl gi?

-Jūs apsiavusi daktaro šliurėmis!

  Susitinka 2 vyrai:
-Pas mane "draugas" yra 25 cm.

-O pas mane jis 37.

-O kuo tu matavai?

-Termometru!!!

  - Mieloji, jei būčiau žinojęs, kad tu dar nekalta, būčiau viską daręs lėčiau. - Mielasis, jei būtum viską daręs lėčiau, aš būčiau spėjusi nusiimti pėdkelnes.
  - Petrai, o tu savo žmoną įstengi patenkinti?
- Na, tiesą sakant... Nelabai...

- Ech... Aš irgi neįstengiau...

  Į Paryžių atvyksta turistų pora.
Vyras:

– Kur pirmiau, į lovą ar į Eifelio bokštą?

Moteris:

– Aišku, kad į lovą – Eifelio bokštas stovės ilgiau.

  Ar žinote kuo skiriasi blondinė nuo uodo?
Atsakymas: kai uodui trenki per galvą jis baigia čiulpti..

  Žmona skambina į medžioklę išvykusiam vyrui:
- Brangusis, kur tu esi?

- Taigi medžioklėje.

- O kas ten taip garsiai kvėpuoja?

- Lokys.

  Mano žmona labai mėgsta seksą, tiesa, kai ji užsinori, niekaip negaliu jos surasti...
  Senovėje romantikos buvo daug daugiau - ko verti jau tokie dalykai, kaip skaistybės diržas, meilės spyna, vilties dildė...
  Vyrukas kabina merginą:
-Jūs tokia graži ir protinga, kad jus reikia kuo skubiau padauginti!

  Teismas. Apklausinėjamas liudininkas:
-Sakykite, ar teisiamasis davė jums narkotikų?

-Ne.

-O ar jo žmona davė?

-O... Atleiskite, čia klausimas irgi apie narkotikus?

  Vienai moteriškei gimė kūdikis - ryžas ryžas. Apsiverkė
moteriškė, nenori

imti kūdikio ir psio. Tipo vyras juodas, ji juoda, o vaikas ryžas. Bando

išaiškint daktarui, kad vyras nepripažins už savą. Gydytojas nuramina ir

pažada "sutvarkyti". Ateina vyras aplankyt savo naujosios šeimos. Pasitinka

jį gydytojas:

- Sakykit gerbiamasis, ar Jūs dažnai mylitės su žmona?

- Kiekvieną naktį.

- Ar tik nemeluojat?

- Na, gerai - kartą per savaitę.

- Vyrai gi esam - sakykit teisybę.

- Gerai jau gerai, per mėnesį kokį kartelį...

- Tai dabar einam su manim - parodysiu, ką su savo surūdijusiu daiktu

pridirbot!!!

  Du draugai nusprendė išgerti. Bet turėjo tiktai kelis litus ir dar biškį centų. Ir vienas iš jų sako:
- Susimetam ir nusipirksim HOT-DOG'ą.

- HOT-DOG'ą? Kam jis man! Aš noriu išgerti!

- Tai klausyk. Nusipirksim HOT-DOG'ą, išimsim iš jo dešrelę ir aš ją įsidėsiu į kelnes (į tą vietą kur yra vyriškas pasididžiavimas). Nueisim į barą, užsisakysim išgerti ir kaip tik išlenksim po 50 gramų, tu

atsiklaupsi ir tipo pradėsi man čiulpti. Padavėjas pasibjaurės, išmes mus iš baro ir nereikės mokėti už šnapsą! Kaip tarė taip ir padarė. Nuėjo į barą, išlenkė po 50 gramų, vienas atsiklaupė ir t.t. Padavėjas juos išmetė.

Ta pati situacija pasikartojo 19 kartų (skirtinguose baruose).

Bet tas, kuris čiulpė, sako:

- Žinai, gal pasikeičiam, nes jau man kelius skauda.

- Galvoji, kad tau blogiau? Žmogau, aš tą dešrelę pameciau trečiame bare...

  Eina vyras per dykumą ir velniškai užsimano sekso... Pamato netoliese vaikščiojantį kupranugarį. Pribėga prie jo bando pašokęs atlikti reikalą, o šis pasitraukia.. Taip tęsiasi gan ilgai... kol jie taip prieina palmę, po kuria guli labai graži, nuoga mergina. Vyras pribėga prie jos ir sako:
- Klausyk, gal galėtum kupranugarį palaikyt?

  Atėjo tokia diena, kai mirė Petka. Nu tai jis nužengia į dangų, prieina prie rojaus vartų ir prašo Šv. Petro:
-Įleisk mane į rojų, labai noriu.

-Ne, Petka, kai dar gyvenai, per daug masturbavaisi. Tavo rankos suteptos. Nebent nueik prie švento ežero ir rankas nusiplauk.

Tik prieina prie to švento ežero - žiūri, Čepajevas burną skalaujasi.

  Ateina kartą vyrukas pas daktarą ir sako:
- Daktare, mano daiktas pamėlynavo!

Daktaras jam ir sako:

- Viskas, gangrena, reikia pjauti.

Operacija... Nupjovė... Ateina tas pats vyrukas pas daktarą po savaitės ir sako:

- Daktare, tai kad man ir kiaušiniai mėlyni!!!

- Viskas, - sako daktaras - persimetė matyt. Reiks ir juos nupjaut. Operacija... Nupjovė.

Bet staiga daktaras atsisuka į pacientą ir klausia:

- Klausyk, gal tavo džinsai dažo?

  Atvažiavo į Klaipėdą "sibiriakas" katinas. Visas pūkuotas, gražus.
Supuolė visos miesto katės pasižiūrėti į naują meilužį.

Katinas išdidžiai vaikšto , renkasi sau partnerę. Surado vieną, nusivedė į rūsį.

Praeina 1 valanda, 2, 3.

Po 3 valandų katė išeina visa suprakaitavusi, nukamuota, visos katės supuola klausinėti:

-Na kaip, ar gerai pamylėjo ?!

Katė:

-Įsivaizduojat mergaitės, jis vieną valandą, dvi, tris valandas... pasakojo kaip sibire kiaušius nušalo!

  Ateina Petriukas pas tėvelį ir klausia:
- Tėveli, kas yra prezidentas, vyriausybė, saugumas ir tauta?

Tėvas sako:

- Na sūnau, bent jau mūsų šeimoje prezidentas esu aš: įsakinėju. Vyriausybė yra tavo mama, ji vykdo viską. Saugumas yra tavo močiutė, ji viską mato ir girdi, na o tauta esi tu: ką liepiam, tą darai.

Po kelių dienų Petriukas skambina tėčiui:

- Tėti, tėti kitas prezidentas dulkina vyriausybę, saugumas miega, o tauta žiūri ir nieko padaryti negali!!

  Nedrąsūs jaunavedžiai eina į miegamąjį, atsuka vienas kitam nugaras ir nusirenginėja. Ji pasiima savo neriniuotus naktinius iš lagamino ir murma:
- Trumpi, rožiniai ir susiglamžę

Atsisuka jaunikis ir sako:

- Tu slapčia žiūrėjai!!!...

  Veiksmas vyksta Kanados centriniame banke. Įeina sena sena bobulytė, paskui save tempdama didelį lagaminą.
- Kuo galėtume padėti? - prisistato banko tarnautojai, nepatikliai nužvelgę lagaminą.

- Man reikia pas banko prezidentą, - atsako senoji.

Kliento noras - įsakymas, nuveda ją pas prezidentą. Dabar jau banko aukčiausiasis klausiamai žvelgia į gyvenimo naštos ir lagamino prispaustącbobulę.

- Norėčiau pas jus pasidėti depozitą, grynais, - porina bobulytė.

Nelabai banko prezidentas patenkintas, kad tokiais smulkmeniškais reikalais jį trukdo, bet ką jau dabar padarysi - bobulė sena, gal banko tvarkos nežino ar tiesiog nepasitiki - reikia pabaigti šį reikalą.

- Tai kiek norėtumėt pinigų pasidėti? - klausia prezidentas.

- 164 tūkstančius dolerių, - atsako senoji.

- O!..

- Taip, 164 tūkstančius grynais, - bobulytė praveria pilną grynų pinigų prikrautą lagaminą.

- Kaip jūs nebijote šitiek su savimi nešiotis? - stebisi prezidentas ir jį jau smalsumas kutena. - Iš kur jūs turite tiek pinigų? Kaip sugebėjote tiek užsidirbti?

- Iš lažybų, ponuli, lažybose visi pinigai išlošti, - šypsosi bobulė.

- Kaip? Negali būti, kad šitiek išloštumėt! - nesitiki prezidentui.

- O kodėl gi ne? Va, žiūrėkit, galiu ir su jumis susilažinti iš pinigų.

- Kaip? - stebisi prezidentas.

- Na, pavyzdžiui, lažinamės iš 25 tūkstančių dolerių, kad jūsų kiaušiniai paplokšti, - siūlo bobulė.

- Kaip paplokšti, - juokiasi prezidentas, - čia nesąmonė, taip negali būti.

- Lažinamės? - neatlyžta bobulė, - iš 25 tūkstančių dolerių.

- Na, gerai, - juokiasi prezidentas, - man 25 tūkstančiai dolerių nepamaišys, juk aš tai tikrai žinau, kokie mano kiaušiniai.

- Gerai, - sako bobulė, - tik čia pinigai nemaži, man reikia savo advokatą atsivesti. Ar galėtume rytoj iš ryto 10 valandą šias lažybas oficialiai apiforminti?

- Kodėl gi ne? - patenkintas prezidentas, - palauksiu savo laimėjimo iki ryto.

Vakare namuose prezidentui vis iš galvos tos lažybos neišeina. Kaip čia gali būti, kad taip lengvai 25 tūkstančius dolerių užsidirbs? Nusimauna kelnes, atsistoja priešais veidrodį.

Ir taip ziūri, ir anaip. Na, kiaušiniai kaip kiaušiniai, nei paplokšti, nei ką.

Rytas. 10 valanda. Į Kanados centrinio banko prezidento kabinetą įeina bobulytė su advokatu. Dar kartą garsiai aptariamos lažybų sąlygos. Prezidentas nusimauna kelnes ir parodo savo visai nepaploksčius kiaušinius. Bobulytė paima juos į ranką, kad galėtų įsitikinti, pavartalioja. Ir tuo metu bobulytės advokatas aukštielninkas virsta ant grindų be sąmonės.

- Kas jums? Širdis? - visi puola gaivinti advokatą.

- Aš, - atsipeikėjęs pralemena advokatas, - su ta bobule lažinausi iš 100 tūkstančių dolerių, kad ji Kanados centrinio banko prezidentui už kiaušinių palaikys!

  Ateina buratinas pas papą Karlą ir skundžiasi:
- Žinai draugauju aš su Malvina, viskas gerai, bet kai mylimės jai į p*** pašinų prilenda, gal žinai ką daryt kad taip neatsitiktų?

- Na va imk sūneli švitrinio popieriaus ir nusilygink savo kotą, tada viskas bus gerai po kiek laiko eina papa Karlas ir sutinka buratiną:

- Na kaip sūneli reikalai su Malvina?

- Kam ta Malvina reikalinga, juk yra švitrinis popierius

  Senelė išvirė košę. Ir sako:
- Tam daviau tam daviau.

Priėjusi anūkė klausia:

- Senele ar tu prostitutė?

  Dvi blondinės kalbasi:
- Tas niekšas vakar išvadino mane k*kše!!!

- Siaubas... Ir ką tu jam??

- Ai, išgrūdau iš miegamojo! Ir visus jo draugus taip pat!!!

  Grįžta vyras iš komandiruotės, namie randa savo sūnų ir klausia:
- Kur motina?

Sūnus atsako:

- Mama su kažkokiu dėde antram aukšte.

Tėvas griebia medžioklinį šautuvą, pakelia į lubas, mintyse nusitaiko - čia kaminas, čia spinta, o čia lova, prisitaiko ir BABAH. Po to sako savo sūnui:

- Nueik ir pažiūrėk.

Sūnus nuėjo, pažiūrėjo, grįžo ir sako:

- Nu, tėti, tu ir taiklus - dėdei kiaušus nurovei, o mamai dantį išmušei.

  II Archimedo dėsnis:
-Skystis panardintas į kūna po 7 metų eis i mokyklą...

  Klausimas:
-Kuo skiriasi blondinė nuo limuzino?

Atsakymas:

-Limuzine ne kiekvienas gali pabuvoti!

  Vakaras. Gatvė. Stovi mergina. Kažko laukia. Gal vaikino. Pro šalį eina vėlyvas praeivis. Prie merginos stabteli ir paklausia:
-Sakykit, gal žinote, kiek dabar valandų?

-20 baksų.

  Sėdi žvejas ant upės kranto. Užmauna slieką, užmeta. Sliekas mirksta vandenyje, dairosi. Priplaukia būrys žuvų. Viena klausia:
-O tu kas toks?

-Sliekas.

-Žinau, - sako kita. - Tu toks paukštis.

-Ne, aš ne paukštis, - atsako sliekas. - Aš sliekas, ir gyvenu po žeme.

-Gerai, sako žuvis. - Sakyk, tu patinas ar patelė?

-Žinoma patinas.

-Jei tu patinas, tai kur tavo b... Kažkodėl nematyti.

-O tu išnerk į paviršių, - sako sliekas. -B.... kaip tik ant kranto meškerę laiko.

  Čiukčio klausia:
-Ką labiau myli jūsų vyrai - mergaites ar berniukus?

Čiukčia:

-Pas mus elnius labiau myli.

  Dukrelė sako motinai:
-Šiandien, kai tu išėjai į darbą, tėvelis paėmė valytoją ant rankų ir nusinešė ant lovos, tada numovė jai kelnes ir įkišo jai...

Motina pertraukia:

-Stop, grįš tėvelis, prie jo ir papasakosi.

Grįžo tėvas, tada motina ir sako:

-Na, dukrele, ką norėjai papasakoti?

-Tai va, kai tu išėjai į darbą, tėvelis paėmė valytoją, nusinešė ant lovos, numovė jai kelnes, ir įkišo jai tarp kojų tą daiktą, kurį dėdė Petras tau į burną kišo.

  Koks sudėtingas žodis: kunilingusas... Liežuvį gali nusilaužti...
  Pirtyje maudosi du baltieji. Ant vieno iš jų pimpalo dvi raidės: "WA". Kitas, pastebėjęs tas raides, klausia:
-Ką tai reiškia?

-Tai mano panos vardas - VAIVA. - Atsako pirmasis. - Bet matosi, tik kai pasistoja.

Kitą dieną vėl maudosi tas pats baltasis, kuris klausinėjo, bet ateina jau juodaodis, ant kurio pimpalo irgi ištatuiruotos raidės "WA".

-Tu ką, irgi turi paną, vardu Vaiva?

-Ne, čia parašyta "Wellcome to JamaikA".

  Po lytinio akto guli įžūlus vaikinas su mergina, ir taip įžūliai klausia:
- Na, ar patyrei orgazmą ?

Mergina nedrąsiai atsako:

- Taip...

- Na, tai ką dabar reikia pasakyti ?

- Ačiū...

  -Kas tau mėlynę įtaisė?
-Kreipiausi į žmoną "tu"!

-Ir už tai gavai?!

-Vakar ji taip užsisvajojusi sako: "Kaip seniai MES nesimylėjom..."

O aš sakau: "Aha, TU tai tikrai..."

  - Pabučiuok mane, daktarėli...
- Negaliu, ponia... Mes gydytojai turime savo profesinę etiką ir niekada negalime intymiai bendrauti su savo pacientais...

Iš tikro, aš net neturėčiau jūsų dulkinti...

  -Į ką tu pirmiausiai atkreipi dėmesį moteryje?
-Na pirmiausiai į plaukus, tada į akis, į lūpas, tada į krūtinę, taliją...

-Koks tu romantiškas...

-Neromantiškas. Tiesiog internetas lėtas, lėtai nuotraukas krauna...

  Simpatiška mergina, besimaudydama baseine, pametė apatinę bikinio dalį. Čiupusi pirmą po ranka pasipainiojusią lentelę, prisidengė pilvo apačią ir nubėgo į viešbučio numerį. Išgirdusi kažką besijuokiant, piktai mestelėjo: "Rado iš ko juoktis!" Ir tik parbėgusi į vonią perskaitė, kas ant tos lentelės parašyta: "Tik suaugusiems. Gylis nuo 2 iki 10 metrų".
  Vyras moteriai:
-Brangioji mano, aš dėl tavęs bet ką padaryčiau: perplaukčiau vandenynus, perkopčiau kalnus!..

Moteris:

-Rytoj ateisi?

Vyras:

-Jei nelis, ateisiu.

  Kalbasi 3 direktoriaus padėjėjos:
Pirma sako:

Aš vakar buvau pas direktorių namie ir slapta pro rakto skylute žiūrėjau ką jis veikia.

Antra:

O aš jo prezervatyvą pradūriau.

Trečia: išbala.

  Vyras sako žmonai:
- Jei pas mane būtų 5 centimetrais ilgesnis, tai būčiau tikru karaliumi.

Žmona atsako:

- O jeigu būtų 5 sentimetrais trumpesnis, būtum karaliene.

  Nutarė vyrukas paskutines viengungio dienas praleisti žaisdamas futbolą ir neužilgo gavo su kamuoliu tiesiai į ..... Nuėjo pas gydytoją. Ten jį apžiūrėjo, užklijavo, sutvarstė... Sekančią dieną vestuvės.... Atėjo ir povedybinės nakties metas. Išeina iš vonios jaunoji, visa švytinti, pasipuošusi, laiminga:
- Tai, ką dabar gausi - nieks dar nelietė !

Vyrukas (nusiimdamas kelnes):

- Na, ką jau čia... Mano dar apskritai neišpakuotas.....

  Lėktuvas ruošiasi skristi nuo Vilniaus iki Maskvos. Prie vieno iš keleivių prieina stiuardesė:
- Norit aš jums pasakysiu vieną dalyką, iš kurio jūs juoksitės visą kelią iki Maskvos?

Keleivis susidomėjo.

- Pas jus atsegtas klynas ir iš ten styro galiukas..

Keleivis:

- O jūs norit aš Jums pasakysiu dalyką iš kurio jūs taip part juoksitės visą kelią iki Maskvos ir atgal?

Čia susidomėjo stiuardesė.

- Čia ne galiukas. Čia visas..

  Susitinka optimistas ir pesimistas. Peseimistas kaip visada liudnas o optimistas kaip visada linksmas.
Optimistas ir klausia pesimisto:

- Ko toks liudnas?

-Ai tai kad pimpalas nestovi,- atsako pesimistas. O tu ko toks linksmas gal tau pimpalas stovi?

- Ne bet uztat kaip graziai kabo!!!

  2 girti vyrai skambina į palydovių firmą.
-mes čia pataikėm?

-taip čia.Ko norėtumėt?

-dviejų moterų,merginų koroče!

-kur esate?

-pirty.

-jums kokių,briunečių,blondinių?Gal dar kokių pageidavimų turite?

-nu,kad balsą turėtu ir klausą.

-???

-nu čia pas mus karaoke!Trūksta dviejų back vokalų...

  Kaip reaguoja įvairių tautybių moterys, kai vyras jas užklumpa lovoje su meilužiu?
Prancūzė: "O Poli! Gulk šalia!"

Amerikietė: "Sveikas, Džoni. Žinai, Haris irgi geras vyras."

Anglė: "Bili, tu pats kaltas - juk tu šiandien grįžai penkiomis minutėmis anksčiau negu visada."

Rusė: "Vasia, Vasia dėl Dievo meilės, aš juk nekalta: jis mane išprievartavo."

Žydė: "Abramai, tai tu? O kas guli šalia manęs?"

Lietuvė:

"Tai ko akis išsprogdinai? Tu irgi ne šventasis. Ak, tu šitaip negalėtum? Jeigu nebūtum impotentas - galėtum."

Tad pakelkime taures už tas moteris, kurioms geriausias meilužis - savo vyras!

  Cirkas. Vedantysis paskelbia:
- Super numeris!!! Triušiai - žudikai!!!

Į areną išbėga būrelis triušių, visai paprastų. Laksto, strikinėja. Vienas žiūrovas, pasipiktinęs, klausia:

- Kokie gi čia žudikai? Taigi paprasti triušiai!

- Ne, gerbiamasis, jie žudikai, dar daugiau - maniakai. Vakar jie mirtinai uždulkino triušienę!

  Dviejų draugų pokalbis:
- Klausyk, o kokia tavo žmona lovoje?

- O bala žino. Vieni sako vienaip, kiti - kitaip...

  Skrenda uodas siaubingai apdegęs lūpas.
— Kur tu taip?

— Ai, norėjau jonvabalio žmoną pabučiuoti. Pasirodo, ten buvo nuorūka...

  — Daktare, ką turėčiau daryti, kad nepastočiau?
— Sakyti „ne“, panele.

  Dėl vietų trūkumo į komandiruotę atvykusius vaikiną ir merginą apgyvendino viename kambaryje. Vakare jaunuolis pasiūlė merginai minti mįsles.
— Pradėsiu pirmas. Jei neatspėsi, atsiduosi man. Taigi… Kas tai: mažas, raudonas, ant medžio kabo?

— Pomidoras, — tvirtai atsakė mergina.

Teko atsiskaityti — juk neatspėjo! Po pusvalandžio vaikinas vėl siūlo tą pačią mįslę.

„Pomidoras!“ — tvirtina mergina. Ir vėl atsiskaitė…

Po poros valandų į kambarį užėjo kambarinė. Mato: prieš merginą klūpo jaunuolis ir su ašaromis akyse maldauja:

— Na, pasakyk „obuolys“, pasakyk…

— Pomidoras! — laimingai šypsodamasi tvirtina mergina.

  Besiilsinti kurorte žmona siunčia vyrui telegramą:
— Nepamiršk, kad tu vedęs.

Kitą dieną gauna atsakymą:

— Atleisk, brangioji, telegrama pavėlavo.

  Mokytoja sako:
- Rytoj rašome labai svarbų kontrolinį darbą. Dalyvavimas būtinas.

Tėvų rašteliai negalioja. Reikia rimtos pateisinamos priežasties.

Petriukas:

- O visiškas seksualinis išsekimas skaitosi?

- Ne, Petriuk. Galėsi rašyti kaire ranka.

  - Vilke vilke, kodėl tavo tokia didelė uodega?
- Tai ne uodega, Raudonkepuraite - pasakė vilkas ir nuraudo...

Kai nustojo rausti, pradėjo priekaištauti Raudonkepuraitei:

- Kaip tu gali tokiu dalyku domėtis, tau juk dar pienas nuo lūpų nenudžiūvo...

- Tai ne pienas, - atsakė Raudonkepuraitė, ir savo ruožtu tirštai nuraudo...

  Įsėda į taksi nuoga moteris. Visiškai nuoga moteris.
Taksistas ilgai ir atidžiai į ją žiūri.

Moteris pasipiktinusi kreipiasi į jį:

- Ką, ar niekad nesi matęs nuogos moters?

- Esu. Man tik labai įdomu, iš kurios kišenės jūs išsitrauksite pinigus.

  - Kodėl kraujo perpylimo stotyje kraujas pigesnis už spermą spremos banke?
- Sperma brangesnė dėl to, kad ji - rankų darbo.

  Ateina panelė į komisariatą ir skundžiasi:
- Mane šią naktį išprievartavo!

Policininkai susidomėję ima klausinėti kur, kaip, kas...

Panikė sako:

- Kas - tai nemačiau, bet pagal tą daiktą tai tikrai atpažinčiau...!

Policininkai surinko visus kaimo vyrus, liepė padėti savo pasididžiavimus ant stalo ir prasideda atpažinimo procedūra: eina pana palei stalą ir šneka, rodydama į organus:

- Ne šitas, ne šitas, ne šitas, šitas visai ne iš mūsų kaimo...

  Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas sėdėjo prie židinio. Užtraukęs gardų "Virginia No 5" dūmą, Šerlokas Holmsas mįslingai susiraukė paklausė:
- Mielas Vatsonai,.Jūs homoseksualas?

- Na... Sakykite, o iš kur jūs sužinojote, Holmsai?

- Aš tik šiaip paklausiau.

  Vaikinas flirtuoja su mergina:
- Nori, eime pas mane? Parodysiu tau fokusą...

- Gerai, bet jei kas, tą fokusą pats ir auklėsi.

  Mergina su vaikinu mylisi brangiame limuzine:
- Man nerūpi tavo turtai, tavo rūmai, tavo pinigai, tavo padėtis, tavo sąskaitos banke, fabrikai, ar tiki manim, ar vesi mane?

Jis (po visko užsimaudamas kelnes):

- Man irgi nerūpi tie dalykai, aš tik vairuotojas...

  Sėdi lėktuve du pilotai, šnekučiuojasi:
- Girdėjai, nauja stiuardesė įsidarbino, sakau gal reiktų išbandyt, - sako vienas

- Aha, būtų neblogai.. , - nuėjo ten vienas, išbandė, grįžo

- Na, tai kaip, - klausia jo kolega

- Ai, nelabai kaip, mano žmona geriau

- Nu ok, einu aš pabandysiu, - išbande, grįžta

- Na ir kaip?

- A nu jo, tiesa sakei, tavo žmona geriau

  Vyrą teisia už samanės varymą, nes pas jį rado samagono aparatą.
- Jūs prisipažįstate, kad varėte samanę?

- Ne, nevariau.

- Aparatas yra, vadinasi varote.

- Ne, nevarau.

- Jūsų paskutinis žodis?.

- Prašau tuo pačiu nuteisti mane ir už išprievartavimą.

- Tai jūs dar kažką ir išprievartavote?

- Ne. Bet juk aparatą turiu.

  Ateina moteris pas ginekologą. Ją pasitinka vyras baltu chalatu.
Sako:

– Nusirenkite, gulkitės.

Pasižiūrėjo, pasižiūrėjo ir sako:

– Taiip, jums reikėtų pasitarti su gydytoju.

Moteris klausia:

– O jūs kas?!

– Aš čia tik sienas dažau.

  Nudistų paplūdimyje susitinka vaikinas ir mergina.
Vaikinas:

– Panele, jūs man labai patinkate!

Mergina:

– Matau...

  Grizta vyras namo su gelemis, zmona ir sako:
-Tai ka, dabar man kojas reiks isskest?

Vyras:

- O ka, mes vazos neturim?

  Susitinka dvi blondinės. Viena ir klausia:
- Tai kaip tas naujasis vibratorius, kurį vakar pirkai? Gal ir man vertėtų įsigyti?

- Na, net nežinau ar geras, bet jau 2 dantis spėjau išsimušti

  Kabake prie baro sėdi liūdnas vyriškis, geria degtinę ir verkia. Barmenui pagailsta jo, nusprendžia padėt išsiliet klientui:
- Sakykit, kodėl toks liūdnas šį vakarą?..

- Iš darbo išmetė...

- Bėda... Bet niekis, susirasite kitą. Turbūt dėl kokio menknieko išmetė?...

- Aš miegodavau su savo pacientėmis...

- Na nieko tokio, dauguma daktarų taip daro, nepergyvenkit.

- Taip... bet aš veterinaras...

  Grįžta 60 metė moteris namo ir randa savo 40 metų dukrą miegamajame žaidžiančią su vibratorium,
Motina klausia:

-"Ką čia darai?",

Dukra:

-"Tu pažiūrėk, aš sena, bjauri ir aš niekada neturėsiu vyro, jis man kaip vyras".

Kitą dieną tėvas tą patį pamato, vėl tas pats paaiškinimas.

Trečią dieną grįžta žmona namo ir mato savo vyrą prie TV , su alaus bonke vienoj rankoj ir vibratorium kitoj ir klausią:

- "Ką po velnių čia darai???",

Vyras: "O kaip tau atrodo?? Žiuriu futbolą ir geriu alų su būsimu žentu!"

  Dvi merginos apsipirkinėja parduotuvėje, prieiina prie daržovių, viena dedasi bulves ir sako:
-"Žinai, man tai primena Jono kiaušus",

kita:

-"Tokie didelie??",

-"Neee, purvini"

  Vyras komandiruotės metu ruošiasi eiti į viešbutį ir mato, kad moteris jį akylai stebi.
Jis prieina ir pradeda ją kalbinti, lyg pažinotų visą gyvenimą. Po to nueina kartu į priėmima ir užsirašo į vieną kambarį, kaip vyras ir žmona.

Po 3 dienų vyras išvyksta, ir mato sąskaitą 1600$ ir sako:

- "Čia kažkas ne taip, juk buvau tik 3 dienas!",

-"Na taip, bet jūsų žmona čia gyveno visą mėnesį!"

  Vyras grįžta namo ir mato žmona stovi su lagaminais lauke prie durų, laukią taksi, vyras klausia:
-"Kur čia susiruošei?",

žmona sako:

-"Man sakė, kad Las Vegase už naktį galiu gauti 400$, tai kodėl turėčiau tau duoti nemokamai!".

Vyras nubego staigiai namo, pasiėmė kelis daiktus ir kartu laukia taksi,

žmona sako:

-"O tai tu kur?", vyras:

-"Noriu pažiūrėt, kaip gyvensi už 800$ per metus."

  Ateina mergina į vaistinę ir teiraujasi, ar parduodami čia extra dydžio prezervatyvai.
-"Taip , parduodame, norite nusipirkti?",

mergina:

-"Ne, ačiū, o jūs neprieštarausite, jei palauksiu, kol kas nors ateis jų nusipirkti?"

  Susijaudinęs vyras paima 4 tabletes aspirino, vandens stiklinę, nuneša žmonai į miegamąjį ir sako:
-"imk brangioji, išgerk".

Žmona:

-"Tai, kad man galvos neskauda!".

Vyras:

- "Ačiū Dievui!"

  Du vaikinai įsibrovė į fermerio sodą ir pradėjo valgyt vaisius. Fermeris pamatė, išbėgo su šautuvu ir sako:
-"Kadangi labai mėgstat vaisius, varykit susirinkt kiekvienas po 100 vaisių.

Vienas prisirinko vynuogių, grįžo, o fermeris sako:

-"Dabar susikišk visas į užpakalį".

Tas susikišo, taip nemalonu, bet pradejo juoktis, fermeris klausia ko šitas juokiasi.

Vyras:

-"Man tai nieko, bet draugelis nuėjo 100 melionų parsinešt".

  Gryžta vyras namo suplėšytais drabužiais, žmona klausia, kas nutiko, vyras paaiškina, kad įsivėlė į muštynes su namo administratorium, nes jis pareiškė, kad miegojo su visom šiame name gyvenančiom moterim, išskyrus vieną.
Žmona:

-"Aa, tai turbut ta pasiputėlė ponia Gellar iš trečio aukšto."

  Atvažiuoja į ligoninę komisija. Vaikšto, žiūrinėja. Sutiko ligonį, klausia:
-Kuom sergate?

-Hemorojum.

-Kaip gydo?

-Tepa.

-Kuo tepa?

-Jodu.

-Nusiskundimų turite?

-Neturiu.

Eina toliau. Dar vienas su hemorojum, nusiskundimų neturi. Po to - antras, trečias...

Žiūri -dar vienas.

-Kuom sergate?

-Angina.

-Kaip gydo?

-Tepa.

-Kuo tepa?

-Jodu.

-Nusiskundimų turite?

-Taip. Tegu man tepa pirmam.

  - Iš kur gavai naują dviratį? - klausia draugas Petriuko.
- Nepatikėsi, kai papasakosiu. Nuvažiavom vakar su Onute prie ežero dviračiais. Nusirengėme nuogi, įsibridome į vandenį. Ji apkabino mane ir sako:

-"Imk dabar, Petriuk, ką tiktai nori".

Na, aš ilgai nelaukiau, čiupau jos dviratį ir namo...

  Ateina vienas vaikinas į barą kažkur Čikagoj, atsisėda prie baro... Prieš jį kitoj pusėj baro toks vyrukas stovi.
Vaikinas:

- One whisky, please.

- OK, one dollar.

Nu, galvoja vaikinas, pigu čia! Išlenkė stikliuką ir vėl prašo:

-Double whisky, please.

-OK, one dollar.

Nu visai pigu! Gera diena šiandien, galvoja vaikinas.

-Give me one bottle of whisky!

-OK, one dollar.

Vaikinui akys išsprogo... klausia ta bičą už baro:

-Listen man, are you a barmen?

- No, a barmen is upstairs. He's fu...ng my wife and I'm fuc...ng his business.

  Mokytoja tarė:
-Mokiniai, kuo dirba jūsų tėveliai?

Marytė:

-Mano tėtis teisėjas, jis sodina nusikaltėlius į kalėjimą.

Jonukas sako:

-Mano tėvelis daktaras, jis gydo žmones.

Petriukas:

-Mano tėvelis miręs.

Mokytoja:

-O ką jis veikė prieš numirdamas?

Petriukas:

-Pamėlynavo ir apšiko kilimą.

  Du draugai kalbasi:
-Vat įsivaizduok, kad išėjai į žygį su draugais. Vidury nakties atsibundi ir jauti, kad esi be kelnaičių, užpakalis išteptas vazelinu... Tu kam nors apie tai papasakotum?

-Manau, kad ne...

-Gal nori važiuoti į žygį?

  -Petrai, aš tave seniai pažįstu, tu tikrai senas mano draugas...
-Na, ir?

-Ar galiu užduoti tau vieną labai asmenišką klausimą?

-Klausk.

-Kada tu paskutinį kartą užsiiminėjai seksu?

-Kai tu buvai išvažiavęs į žvejybą...

  Rado kiškis miške bebėgaudamas pirštinę ir pagalvojo
-"Vėl karvė liemenuką pametė".

  Ei "hebra", gal kas matėt Petką?
-Jis ant stogo anteną tvarko...

-Antena, hmm..., keistas merginos vardas...

  — Kaip vadinama vandens saugykla?
— Prezervuaras?

— Panašiai, bet be „p“.

— Aha... Tai turbūt rezervatyvas..

  Ar niekada nesusimąstėte, kodėl amerikiečiai, kalbėdami apie visiems žinomą organą, rodo vieną pirštą, o lietuviai — ranką iki alkūnės?..
  Berniukas netikėtai paklausė tėvų, kas yra minetas.
Tėvai susižvalgė ir nutarė, kad bus geriau, jei sūneliui papasakos patys nei tas sužinos iš ko nors gatvėje.

Mama:

— Na–a–a–a… Tai, supranti, kai į burną ima…

Tėvas:

— Kvaile! Ne ima, o duoda! Mes gi sūnų auginame!!!

  -Seneli, o kada gyvenimas buvo geresnis? Prie komunistų ar jau nepriklausomoje Lietuvoje?
-Žinoma, prie komunistų! Man tais laikais dar stovėdavo...

8

Istorijos mokytojas pamokoje:
- Taigi, mielieji partizanai, dabar pradėsime tardymą. Jūs turėsite pasakyti viską, ką sužinojote ankstesnėje pamokoje.

**

Lipdukas ant mašinos galo: “ Nevažiuok paskui mane, aš pasiklydau“.

**

- Štai, - sako stiuardesė pirmą kartą skrendančiam keleiviui.- Čia jums kramtomoji guma, ji labai padeda nuo nemalonaus ausų užgulimo. Kai lėktuvas nusileidžia, keleivis klausia stiuardesės:
- gal galėtumėte pasakyti, kaip dabar tą gumą iš ausų išsiimti?

**

Prie gėrimų parduotuvės guli pavargęs vyras. Prieina policininkas:
- Ką tu čia darai?
- Ar aš? Parduotuvę reklamuoju.

**

Nemėgstu sėdėti be darbo. Be darbo daug geriau gulėti.

**

Susitinka du avinai.
- Beeee,- sveikinasi vienas.
- Mūūūū, - atsako kitas.
- Čia dabar kas?
- Mokausi užsienio kalbų.

**

Ponas Volfas klausosi koncerto ir teiraujasi savo kaimynės:
-  Kodėl primadona dainuodama visada užsimerkia?
- Nes negali žiūrėti, kaip kankinasi publika.

**

Jis:
-  Zuzi, ar tekėtum už visiško idioto, jeigu jis turėtų daug pinigų?
- O kiek tu jų turi?

**

Hansas laiminga veido išraiška taria draugams:
-  Vakar Gabi pagaliau pasakė „taip“.
-  Sveikinam, o kada vestuvės?
-  Kokios vestuvės?

**
Sužadėtinės pamestas krokodilas ketina nusižudyti, bet prieš tai surenka telefono numerį ir teiraujasi:
- Ar čia odinių rankinių fabrikas?

**

Mirties bausme nuteistas vyras pažadinamas penktą valandą ryto:
- Ar turite paskutinį norą?
- Taip. Norėčiau puodelio kavos.
- O kiek cukraus?
- Ar išprotėjote? Aš juk diabetikas!

**

Žmona ir vyras susiginčijo. Jis rėkia:
- Nežadink manyje žvėries!
- Negi tu manai, kad aš bijau asilo?

**

Tėvas sūnui:
- Šiemet kalėdų senio nebus. Išgirdęs, kad tu buvai geras, jis numirė iš juoko.

**

Grįžta eskimas namo ir mato, kad nebėra namo, vietoj jo eketė. Pasišaukė žmoną ir sako:
- Aš jus sakiau, kad šildomų grindų nedėti.

**

Grįžta sūnus iš mokyklos. Tėvas klausia:
- Kiek šiandien gavai?
- šešis.
- O kodėl ne dešimt?
- tai kad šiandien buvo tik 6 pamokos.

**

Kalbasi du vyriškai:
- Mano žmona tikras angelas.
- Mano irgi ne žmogus.

**

Religijos mokytoja prieš Kalėdas nusprendė paklausinėti pirmokėlių, ar jie supranta šios šventės reikšmę ir ar žino, kas yra Jėzus Kristus. Ji klausia:
- Kur šiandien yra Jėzus?
Jonukas pakėlė ranką ir pasakė:
- Danguje.
Marytė:
- Mano širdyje.
Petriukas kelia ranką:
- Aš žinau kur yra Jėzus. Mano vonioje!
Klasėje tyla. Mokytoja pasimetusi klausia:
- Iš kur tu žinai?
- Na, kiekvieną rytą mano tėvas atsikelia, baladojasi į vonios duris ir šaukia: Jėzau Kristau, tu vis dar ten?

**

Vėžliukas mėgina įsiropšti į palmę, bet jam nieko neišeina. Jis atkakliai kepurnėjasi, lipa, krenta, vėl lipa, iš paskutiniųjų kabindamasis už žievės. Jį atidžiai stebi pora beždžionių.
- Manau, - atsidūsta viena. – Mums teks pripažinti, kad jį įsisūnijom.

**

- Daktare, man kojos juoduoja.
- O plauti bandėte?
- Ar tai padeda?

**

Ateina maža mergaitė pas savo tėvą karininką ir sako:
- Tėti, noriu drambliukų.
- Drambliukai pavargę, nori pailsėti. Kitą kartą.
- Tėte, nu labai noriu.
- negalima, jie visą dieną bėgiojo, jiems pailsėti reikia.
- Nu tėte....
- Negaliu.
- Tėteeee....
- Nu gerai, tik neilgam. Pulkas, dujokaukes užsidėt! Bėgte marš!

**

- Mielasis, kodėl tu toks neromantiškas?
- Aš neromantiškas? Gi vakar vakarieniavom prie žvakių.
- Na taip, nes elektra buvo išjungta.
- Ai. Tu visą laiką randi prie ko prikibti.

**

- Kaimynėli, kaimynėli, tavo karvė rūko?
- Ne.
- Tada tavo tvartas dega.

**

- Oi, - murma pensininkas, prisimindamas jaunystę.- kai aš buvau jaunas, mano palukai buvo tokie banguoti, kad musė, nutūpusi ant mano galvos, tuoj susirgdavo jūros liga...

**

Mažasis Petriukas klausinėja mamos:
- Mama, o tiesa, kad mus maitina dievas?
- Na taip...
- O ar tiesa, kad dovanas atneša Senelis Šaltis?
- Taip...
- O ar tiesa, kad vaikus atneša gandras?
- Taip.
- Mama, o kam tada mums tėtis?

**

Sūnelis:
- Tėte, tu toks neatidus!
- tai džiaukis! Būčiau atidesnis, tavęs apskritai šiam pasauly nebūtų!

**

- Ką daro čiukčia, kai sušąla?
- Sėdi prie žvakės.
- O ką daro kai labai sušąla?
- Užsidega žvakę.

**

Vyrukas kavinėje rūko cigaretę. Staiga į jį kreipiasi prie gretimo staliuko sėdinti nervinga poniutė:
- Gal nustokit rūkyti! Jūsų cigaretės mane nervina!
- Cha, jus nervina, o mane žudo!

**

- Girdėjai, mūsų direktorius numirė?
- Aha, girdėjau.
- Bet su juo dar kažkas numirė, gal žinai kas?
- Dar kažkas? Nieko nežinau. Iš kur ištraukei?
- taigi nekrologe parašyta: „Su juo mirė ir vienas geriausių mūsų įmonės specialistų“.

**

Gaisrininkas laiko egzaminą į muzikos mokyklą. Klausimas:
- Kuo skiriasi smuikas nuo rojalio?
- Rojalis ilgiau dega.

**

Troleibuse mažylis labai mielai kalbasi su šalia stovinčia vienuole. Pokalbio mama negirdi, bet išlipdama padėkoja vienuolei, kad ši buvo tokia miela ir gaišo savo laiką pokalbiui su vaiku.
- Nėra už ką, - sako vienuolė.- tik paaiškinkit jam, kad aš vis dėlto ne pingvinas. Man tai nepavyko...

**

Policijos komisariate skamba telefonas:
- Gelbėkit, į manus įsilaužė katinas!
- Katinas? O kodėl skambinat į policiją?
- Matot, čia papūga.

**

Draugas klausia Petriuko:
- Kaip veikia pelėkautai, kuriuos neseniai sukonstravo tavo tėtis?
- Tiesiog puikiai. Kas rytą prie jų randame po dvi peles, kurios nugaišta iš juoko, pamačiusios tokį technikos stebuklą.

**

- Žmona jau nusibodo. Vis: „duok pinigų ir duok pinigų“.
- O kur ji juos kiša?
- Nežinau, nė karto nedaviau.

**

Ateina pas vyrą į namus svečiai ir klausia:
- Kodėl čia pas tave katinas vis laksto pirmyn atgal iš vienos laiptinės į kitą?
- na matote, aš šiandien jį iškastravau, tai jis bėgioja ir atidėjinėja pasimatymus.

**

Kalbasi dvi blondinės. Viena klausia:
- O kam ant malūnsparnio pritaiso tokį didelį propelerį?
- taigi čia ventiliatorius, kad pilotas neperkaistų ir neprakaituotų. Mane neseniai vienas pilotas skraidino malūnsparniu, tai beskrendant tas propeleris sustojo. Kad būtum mačiusi, kaip iš karto pilotą išmušė prakaitas...

**

Pakviečia psichikos ligonį medicininei apžiūrai. Duoda plytą:
- Kas čia?
- Šuo.
Palieka jį dar metams. Kitą apžiūri. Vėl duoda plytą:
-  kas čia?
- Plyta.
Sveikas. Išleidžia namo. Ligonis, išeidamas pro vartus glosto plytą:
- Mes juos išdūrėm Bobikai, išdūrėm...

**

Mergina sako vienai draugei:
- Žinai, mano didžiausia svajonė ištekėti už archeologo.
- Kodėl?
- Kuo labiau aš pasensiu, tuo mielesnė ir įdomesnė jam darysiuos...

**

Šachmatų partija. Vienas žaidėjas piktinasi:
- Taip negalima, aš nukirsiu jūsų karalių.
- O aš paskelbsiu respubliką ir žaisiu toliau.

**

Ateina i klasę Petriukas ištinusia lūpa. Draugai teiraujasi, kas jam atsitiko.
- Plaukiojom su tėvu valtimi po ežerą, man ant lūpos nutūpė vapsva.
- Ir ji tau įkando?
- Ne, ji nespėjo. Tėvas ją numušė irklu.

**

Zoologijos sode susijaudinęs vaikas rodo į beždžionių narvą ir sako:
- Mama, mama! Žiūrėk – programuotojai!
- Kodėl tu taip nusprendei?
- Nes jie – kaip tėvelis: susivėlę, nesiskutę ir ant užpakalio nuospaudos.

**

Du draugai ginčijasi.
- Juoda spalva tai ne spalva.
- Spalva.
- Ne, tai ne spalva.
- Pasižiūrim enciklopedijoje?
Pasižiūri, o ten juodu ant balto parašyta: juoda – tai spalva.
-Na gerai, bet balta tikrai ne spalva.
- Balta irgi spalva. Pasižiūrim?
Pasižiūri – vėl tas pats: balta – tai spalva.
- Na matai, o tu sakai, kad aš tau nespalvotą televizorių padovanojau...

**

Jonukas ir Petriukas visą dieną gynėsi nuo uodų, atėjus vakarui sužino jonvabaliai.
Jonukas ir sako:
- Tie parazitai mūsų jau su žibintais ieško.

**

Vilkas klausia kiškio:
- Ar braškės raudonos?
- Taip.
- Ar taškuotos?
- Taip.
- O ar skraido?
- Na ne.
- Aš ir vėl boružių prisivalgiau.

**

Muzikos mokytojas ateina į klasę ir pamato, kad jo kėdė kažkur dingusi. Atsisuka į klasę:
- Kas pavogė mano kėdę?
Klasė tyli. Mokytojas susinervina.
- na gerai, tada visą pamoką stovėsite ir mokysitės Lietuvos himną.

**

Įrodymų nebuvimas nėra nebuvimo įrodymas.

**

Studentas ateina pas bendrabučio komendantą:
- Mūsų kambaryje neįmanoma gyventi!
- Kas atsitiko?
- Na ir krūvos pelių...
- Būti to negali!
- Eime, patys pamatysit.
Ateina į kambarį. Studentas numeta ant grindų duonos kriaukšlę. Po minutės išlenda viena pelė, po to antra, trečia, po jos nedidelė žuvytė, po to vėl pelė.
- Taip, šiek tiek pelių užsiveisė, - sako komendantas. – o kas per žuvytė?
- Puiku, dėl pelių išsiaiškinome, o dabar pakalbėkime apie drėgmę...

**

Susitinka du ežiai. Vienam sutvarstyta letena.
- Kas atsitiko?
- Nieko. Pasikasyti norėjau.

**

Naujasis rusas klausia sekretorės:
- Klausyk, kiek milijonas turi nulių?
- Šešis.
Tas pasisuka į tokį pat draugą:
- sakiau, kad du milijonai  - dvylika nulių.

**

Blondinė netyčia užtrenkė mašinos dureles, palikdama viduje raktelius. Laimei, paliko truputį pravirą langą. Nuėjo į artimiausią degalinę ir paprašė ilgos vielos, kad galėtų išsiimti raktelius. Po kelių minučių į benzino kolonėlę įeina vaikinas  ir juokiasi, kad net žandai plyšta. Kolonėlės darbuotojas klausia, kas jį taip prajuokino. Šis atsako, kad blondinė, kuri viela banko išsitraukti raktelius. Kolonėlės darbuotojas atsako, kad čia nieko juokinga, čia protingas sumanymas ir jis pirmą kartą mato tokią protingą blondinę.
- taip, bet mašinoje sėdi kita blondinė ir sako pirmai: „truputį į kairę, truputį į dešinę“, - atsako vaikinas.

**

- Tėti, miegi?
- Ko nori?
- 20 litų.
- Miegu.

**

Skambutis į buto duris. Viduje du flegmos. Pirmas, po pusvalandžio:
- Aš atidarysiu.
Kitas, po 45 minučių:
- Palauk, nesikelk, aš atidarysiu.
Po 15 minučių:
- Gerai, atidaryk.
Antrasis per pusantros valandos nušliaužia prie durų, penkiolika minučių rakina, per penkias atidaro. Už durų trečias flegma:
- Oho! Nespėjau nė rankų nuo skambučio patraukti, jau atidarėt...

**

Ar žinote, kodėl blondinės savo kūdikiams pampersus keičia tik kartą per dvi savaites? Todėl, kad ant pampersų parašyta 4-6 kg.

**

Vyras, užsilipęs ant stalo, banko įsukti elektros lemputę. Žmona:
- Tai gal bent laikraštį pasitiestum?
O kam? Aš ir taip pasiekiu.

**

Dvi žuvytės akvariume karštai ginčijasi. Galų gale viena nuliūdusi plaukia į kitą akvariumo kampą. Kelias minutes pamasčiusi grįžta prie pašnekovės:
- na gerai, tarkime, kad dievo nėra, bet kas tada akvariume vandenį keičia?

**

Ateina šuo į redakciją, nori ten įsidarbinti. Redaktorius įsileidžia jį i kabinetą ir klausia:
- Skaityti mokate?
- Au!
- Ar rašyti mokate?
- Au!
- ar mokate dirbti kompiuteriu?
- Au!
- Ar mašiną vairuoti galite?
Au!
- o kaip su užsienio kalba?
- Miau!

**

Kalbasi du vaikai:
- kaip pagauti kiškį?
- pasislėpti už medžio ir skleisti morkų garsus.

**

Vyras su žmona susitarė, kad reikia registruoti išlaidas. Tai turėjo daryti žmona. Po savaitės vyras apžiūrėjo užrašų knygelę ir aptiko skaičius: maistas- 65 Lt, kanarėlės lesalas – 7 lt, skalbiamieji milteliai – 12 Lt, įvairios smulkmenos – 1289 Lt.

**
Universiteto koridoriumi eina įkaušęs ekonomikos fakulteto studentas. Priešais jį išdygsta dekanas:
- Studentas?
-S –s- studentas.
- Koks kursas?
- Šiandien – 2,45 Lt.

**

Žmona vėlai vakare grįžta namo:
- Brangusis, šiandien aš palikau mašiną gatvėje.
- O kodėl ne garaže?
- Taigi tamsu, kaip aš surinksiu visas detales?

**

- Tu vėl geri, nors po vestuvių žadėjai tapti visai kitu žmogumi.
- Aš taip ir padariau. Bet tas kitas žmogus irgi geria.

**

- Mama, mama, aš nenoriu į mokyklą! Vaikai manęs nemėgsta, o mokytojai tiesiog nekenčia!
- Bet tu turi eiti, nes tu – mokyklos direktorius.

**

Ateina vyras į barą:
- Padavėjau, greičiau degtinės, kol dar neprasidėjo!
Gavęs vėl sušunka:
- Dar vieną, kol neprasidėjo!
Po penkto padavėjas pagaliau paklausia:
- Kas neprasidėjo?
- Konfliktas, nes aš negaliu susimokėti.

**

Dvi blondinės sėdi bare priešais veidrodį. Viena sako kitai:
- Žiūrėk, ten sėdi dvi labai į mus panašios. Eime pas jas.
- Sėdam, jos pačios ateina.

**

- Mano brangusis, mano mielasis, mano populi..
Sutuoktinis:
- Ko norėjai, brangioji?
- Užsičiaupk! Aš kalbuosi su šunimi.

**

Gatvės pakraštyje stovi vaikas ir verkia. Praeivis teiraujasi:
- Ko tu verki?
- Mama sakė, kad turiu praleisti visus automobilius. Aš laukiu ir laukiu, bet nė vienas neatvažiuoja.

**

Vėlai vakare pas moterį užbėga kaimynė ir prašo:
- Klausyk, paskolink man kočėlą.
- negaliu, pati vyro laukiu.

**

Petriukas ilgai valosi dantis. Močiutė klausia:
- Petriuk, kodėl tu taip ilgai valaisi dantis?
- Noriu, kad būtu auksiniai, kaip tavo.

**

- Tu – mano mylimoji...
- Jei būčiau mylimoji, tai paskui kitas nelakstytum!
- na, jei nelakstyčiau paskui kitas, tai būtum vienintelė... O dabar – mylimoji.

**

Vyrui įkando šuo. Jis kreipėsi į gydytoją. Šis nustatė pasiutligę. Tada ligonis pradėjo kažką rašyti.
- Kas jums? Rašote testamentą?
- Ne, čia sąrašas tų, kam turiu skubiai įkasti.

**

Čikagoje buvo nušautas banko valdytojas. Laikraštis apie tai parašė žinutę: „Laimė, nušautasis visus savo turtus laikė seifuose, taigi – žalos nepatyrė“.

**

Petriukas pareina iš mokyklos.
- Tėti, aš išmokau skaičiuoti iki 10.
- Skaičiuok.
- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- O kur 1?
- Pažymių knygelėje.

**

- Kaip padėjo dieta, kurios laikytis privertei vyrą?
- Pirmą savaitę jis numetė 1 kg, antrą – 4 kg, o vakar jis dingo.

**

Pilnas žmonių tramvajus.
- Jei norite, galite sėstis man ant kelių,  - sako pagyvenęs vyras jaunai moteriai.
Ji pagalvoja ir priima vyro pasiūlymą. Po kelių minučių vyras pradeda truputį muistytis ir tyliai sako:
- Gal galite atsistoti? Pasirodo, aš nesu toks senas, kaip maniau.

**

-Ką veiksi šeštadienio vakarą?
- Tą patį, ką ir visada?
- O ką?
- Plėšysiu loterijos bilietus.

**

- Alkoholikas – tai žmogus, kuris visada žino, ko nori.

**

Kontrolierius:
- Jūsų bilietas galioja paprastame traukinyje, o čia greitasis. Jums teks sumokėti skirtumą.
- Tirai ne, aš niekur neskubu. Tegul traukinys sulėtiną greitį.

**

Dar vakar apie mokymąsi miegant buvo kalbama kaip apie tikrą stebuklą. Šiandien taip mokosi ištisos auditorijos.

**

Einu gatve, džiaugiuosi, šypsausi, nuotaika puiki. Galvoju:
- Dieve, padaryk, kad visų šitų žmonių nuotaika būtų puiki ir kad jiems būtų smagu.
Vos pagalvoju – kaip tėkšiuosi į balą! Sėdžiu purvyne, o visi aplink žvengia susiriesdami. Linksma jiems, matai!

**

- Sveiki, gydytojau, ar namo operacija buvo sėkminga?
- Atleisk, bičiuli, aš šventas Petras.

**

Mokytoja liepė parašyti, kas yra ašara.
- Ašara- tai ašarų liaukos išskiriamas skystis, - parašė pirmūnė Marytė.
- Ašara, tai sielos lašas, - parašė klasės poetė  rasa.
- Ašara – tai vienas butelis degtinės trims statybininkams, - parašė Petriukas.

**

Valstietis pareina namo. Žmona iš karto jam sako:
- Čia buvo atėję kažkokie žmonės, jie klausė ar mes asilo neparduodame.
- Ką tu jiems pasakei?
- pasakiau, kad tu esi išėjęs.

**

Vaikinas savo mamai:
- Šiandien pas mene ateis 3 merginos. Vieną iš jų aš ruošiuosi vesti. Tu pasistenk atspėti, kurią, gerai?
Po to, kai merginos išėjo, vaikinas klausia:
- Na, kaip tu galvoji, kuri?
- Viskas aišku, ta, kuri per vidurį sėdėjo?
- Nu nieko sau! O kaip atspėjai?
- Ai, ji jau dabar mane nervina.

**

Kunigas per mišias sako pamokslą:
- Alkoholis, mano vaikai, yra baisiausias priešas. Štai po mišių užsuksite į užeigą, prisigersite, paskui grįžę girti namo būtinai susibarsite su žmona. Tada stversite pistoletą ir apdujš nuo alkoholio vis tiek nepataikysite.

**

Patarimas šeimininkei: pietūs jūsų vyrui bus skanesni, jei neduosite jam valgyti pusryčių.

**

Jauna pora kopia į kalną. Takelis siauras, vingiuotas. Staiga vaikinas suklumpa ir krenta nuo skardžio. Mergina jam šaukia:
- Nepalik čia manęs vienos!

**

Kolektyvinio darbo esmė: savo kaltę visada gali suversti kitam.

**

Sėkmingai išsprendus problemą paaiškėja, kad ją sėkmingai išsprendė ir kitas.

**

Klausimas:
- Ką vyras parodo moteriai, kuri per 30 vairavimo metų nepadaro nė vieno autoįvykio?
- Trečią pavarą.

**

- Kur po mirties patenka geri vyrai?
- Į dangų.
- O blogi?
- Pas uošvienę

**

- Profesoriau, kuo naudingi kompiuteriai?
- Matote, dabar 100 žmonių gali dirbti kiaurą parą 100 metų, kad pridarytų tiek klaidų, kiek kompiuteris per 3 sekundes!

**

Žmona vyrui:
- Tu atsimeni, kad rytoj - mano mamos gimtadienis?
-Po galais, kiekvienais metais vienas ir tas pats.

**

Jis:
- Brangioji, mes gyvename jau 10 metų, bet tu švelni būni tik tada, kai tau reikia pinigų...
- Ir ką, tai būna nepakankamai dažnai?

**

Prieš kelias dienas atsirado pavogtas Rimo dviratis.
- Sūneli, padėkok dievui, kad dviratis vėl pas tave.
- tai ką, mama, negi dievas buvo jį pavogęs?!

**

-Tai jūs tikrai traukiate dantis be jokio skausmo?
- Ne visada. Vakar aš išsinarinau ranką.

**

- Klausyk, aš šiandien susitariau vakarą praleisti su gražia mergina. Ar nenorėtum eiti drauge? – klausia Hansas draugo.
- Bet juk pas merginas reikia eiti po vieną.
- Žinau, bet eidamas su tavimi aš turėsiu daugiau šansų.

**

Antros klasės mokytoja ateina į klasę ir netyčia apverčia Makso kuprinę. Iš jos iškrenta pakelis cigarečių. Mokytoja nustebusi klausia:
- Maksai, tu jau rūkai?
- Taip. Pradėjau po pirmojo savo sekso.
- Ką?! Tu jau mėgavaisi seksu?
- taip, bet buvau girtas.

**

Monika rauda:
- tau terūpi tik futbolas. Lažinuosi, tu net nežinai, kada mes susituokėme.
- Žinoma, kad žinau. Tą dieną Madrido „Real“ įveikė Milano „Inter“.

**

Susitinka du draugai:
- Klausyk, aš per visą santuokos laiką nebuvau susipykęs su žmona.
- Na ir laimingas tu.
- Taip, tikiuosi, kad tai tęsis ir antrą savaitę.

**

Futbolo treneris naujokui:
- Žinai, man nepatinka tavyje tik du dalykai. Tai tavo kairioji ir dešinioji kojos.

**

- Tu kokios žmonos norėtum: bjaurios, bet namisėdos ar gražios, bet mėgstančios pasišlaistyti?
- Bjaurios, bet mėgstančios apsišlaistyti, kad namuose jos nematyčiau.

**

Padaryti moterį laimingą yra labai lengva, tik brangu.

**

Šampūno reklama: anksčiau mano plaukai buvo sausi ir negyvi, dabar –drėgni ir kruta.

**

Po advokato kalbos teisėjas klausia ieškovo:
- Ar jūs vis dar tvirtinate, kad būtent kaltinamasis pavogė iš jūsų automobilį?
- Na, po advokato kalbos aš apskritai pradėjau abejoti, ar aš kada nors turėjau automobilį.

**

Teatro kritikas kalbasi su režisieriumi:
- Žinote, vakar buvau naujame jūsų spektaklyje...
- ir kaip?
- Visą naktį paskui užmigti negalėjau.
- Tiek daug mąstėte apie spektaklį?
- ne, tiesiog teatre išsimiegojau.

**

Kalbasi du draugai:
- Antrą dienos pusę aš tiesiog būnu nedarbingas.
- O pirmą?
- Tada aš tiesiog noriu tik valgyti.

**

Atėjau į darbą, įsijungiau kompiuterį, internetas kažkodėl neveikė, tad teko dirbti.

**

Geriausias vyras – tai valstybės tarnautojas. Jis niekada iš darbo negrįžta pavargęs, o visus laikraščius būna perskaitęs dar rytą.

**

Valdžios svajonė: aplamai sveikas pilietis, dirbantis nuo ryto iki vakaro, sąžiningai mokantis mokesčiu ir mirštantis tą dieną, kai palydimas į pensiją.

**

Smulkus verslininkas įlekia į policijos komisariatą:
- gavau grasinantį laišką. Reketininkai pinigų reikalauja. Budėtojas paima laišką, atidžiai perskaito, pakelia akis ir ironiškai klausia:
- Jūs laišką iki galo perskaitėt? Pasirašė mokesčių inspektorius Ramanauskas...

**

- Daktare, aš noriu suliesėti, patarkite man kokią dietą...
- Na valgykite kasdien porą pomidorų, vištos kulšelę ir kelis šaukštus grikių košės.
- O čia prieš valgį ar po?

**

Išleista serijos „Šiuolaikinis verslas knyga“. Autoriai V.Kalašnikov, M.Makarov ir B.Bereta. „Ginčų su mokesčių inspektoriai sprendimo būdai“

**

- Prieš mėnesį pasiskolinai 100 Lt ir sakei, kad jų tau reikės tik trumpam.
- taip ir buvo. Aš juos išleidau per 10 minučių.

**

Teisėjas vyrui suvalkiečiui:
- Ar jūs nesigailite, kad vožėte žmonai lėkšte?-
- Kaipgi nesigailiu? O juk lėkštė visiškai nauja buvo...

**

Nusikaltimo vietoje užkluptas vyras purto savo meilužę ir šaukia:
- Malonėk atsakyti, kai mano žmona klausia, ką tu pametei mano lovoje?!

**

- Tėti, kaip vadinasi vyras, kuriam visada sekasi meilėje?
- Senbernis, mano sūnau.

**

Pareigūnas sėdi prie rašomojo stalo ir inkščia. Kolega klausia:
- Kas tau?
- Laistydamas gėles įsivariau į piršta kaktuso spyglį.
- Tai kodėl jo neištrauki?
- Ką, dabar, per pietų pertrauką?

**

- Ar dar lankai anglų kalbos užsiėmimus?
- ne, mečiau. Man ten per daug nežinomų žodžių.

**

Vyras pas aiškiaregę. Pažvelgusi į krištolinį rutulį ji sako:
- Turiu jums gerą ir blogą žinią.
- Pirma sakyk gerą.
-Kai numirsite, danguje žaisite nacionalinėje futbolo rinktinėje.
- O kokia blogoji žinia?
- Jūsų pirmosios rungtynės jau kitą penktadienį.

**

- Ar jūs chemikas?
- Ne. O kodėl klausiate?
- Matote, jūsų vaikas atrodo lyg būtų po bandymo.

**

- Ar turite bespalvio batų tepalo?
-Žinoma. O kokiems batams: rudiems, juodiems ar raudoniems?

**

Apklausa gatvėje. Radijo žurnalistas teiraujasi vyriškio:
- Su kuo mieliau praleistumėte naktį? A- su savo žmona...
- B!!!-sako vyriškis.

**

Debatuose ginčijasi du politikai. Vienas iš jų rėžia oponentui:
- Egzistuoja daug būdų uždirbti pinigus, bet tik vienas sąžiningas.
- Na ir kuris?
- Taip ir maniau, kad sąžiningojo jūs nežinote.

**

- Ar tiki žodžio laisve?
- Taip.
- Tai tada aš pasinaudosiu tavo mobiliuoju telefonu.

**

Ūkininkas sumokėjo padėjėjui 50 Lt per didelį atlyginimą. Šis nieko nesakė, bet ūkininkas pats pastebėjo klaidą ir kitą mėnesį sumokėjo 50 Lt mažiau nei paprastai. Padėjėjas atėjo skųstis.
- tačiau tu nesiskundei, kai praeitą mėnesį sumokėjau tau 50 Lt per daug.
- Na. Tada jūs suklydote pirmą kartą, pamaniau kam taip nebūna... Tačiau šį mėnesį pamačiau, kad klaidos kartojasi...

**

- Jau pasirengusi, brangioji? Galime eiti?
- Brangusis, baik kabinėtis. Aš tau jau prieš valandą sakiau, kad per kokias 5 minutes pasiruošiu – neskubink.

**

Skambutis į psichiatrijos ligoninę:
- Žinot, ką tik mačiau skraidančią lėkštę.
- Kodėl skambinate mums, o ne į radiją TV ar laikraštį?
- Jūs ką! Gi jie mane bepročiu palaikys!

**

Stomatologas pacientui:
- Štai ir viskas. Čia jūsų dantis.
- Ačiū, gydytojau. O čia jūsų kėdės rankena.

**

- Jūsų bankas duoda kreditą be užstato?
- Be problemų...
- O jei negrąžinsiu?
- Jums bus labai gėda prieš Aukščiausiąjį, kai pas jį papulsite.
- Kada tai bus...
- Va, jeigu penktą dieną negrąžinsite, tai šeštą ir papulsite.

**
Pas psichologą ateina pacientas:
- Aš neturiu draugų ir noriu, kad man padėtum. Ar supranti, tu storas ir nuplokęs seni?!

**

Kuo mažiau policininkų supranta, kam statomi tie nesąmoningi ženklai, tuo daugiau policininkų jų laukia gatvėse, norėdami tai paaiškinti.

**

Statistika rodo, kad sąžiningi darbuotojai vagia gerokai mažiau.

**

Kiekvienas šiuolaikinis rinkodaros specialistas žino, kad Jėzus turėjo būti parduotas ne už 30 sidabrinių, o už 29,99.

**

- daktare, Jūsų išrašyta sąskaita per didelė!
- Jeigu jūs žinotumėte, koks retas jūsų atvejis, ir kaip man norėjosi daryti skrodimą, dar ne tiek sumokėtumėte!

**

- Daktare, o kaip galima nustatyti, ar nesergi skleroze?
- Aš jums tai ką tik pasakojau.

**

Skelbimas: „parduodu urmu keptas vištas. Kreiptis į sudegusios paukštidės direktorių“.

**

Norbertas savo žmonai:
- Šiandien aš mečiau rūkyti, prieš mėnesį- gerti. Dabar atėjo tavo eilė.

**

Mažasis Mikas klausia praeivio kelio į viešnamį. Šis vožia jam antausį. Paklausęs kito, sulaukia to paties. Tada berniukas grįžta namo ir sako tėvui:
- Susirask savo skrybėlę pats.

**
Grįžta vakare vyras namo. Žmona, tik atidariusi duris, nervingai sako:
- Tavo galva ištepta moterišku lūpdažiu!
Vyras sunkia pralemena:
- Čia ne lūpdažis, čia kraujas... Mane ką tik užpuolė laiptinėje, praskėlė galvą, atėmė pinigus.
- Jei taip, tai tau tikrai pasisekė, - nusiramino žmona.

**

Gydytojas ilgai apžiūrinėja pacientą, o paskui sako:
- Nerandu jokios ligos, jūs atrodote visai sveikas.
- O jei pasakysiu, kuo sergu, honorarą dalinsimės per pusę?

**

Padavėjo svajonė: visi valgo namuose, o arbatpinigius atsiunčia paštu.

**

Politikai daro daug klaidų. Kartais gaila, kad jie ne išminuotojai.

**

Tai, kad niekas nerašo skundų dėl parašiutų kokybės, dar nereiškia, kad parašiutai visi kokybiški.

**

Perspektyvų ligoninėje neturi ne tas ligonis, kuris skundžiasi sveikata, bet tas, kuris skundžiasi gydytojais.

**

Susimokėjęs sąskaitą už kambarį viešbutyje, vyriškis prašo pasiuntinuko:
- Gerbiamasis, nubėk kuo greičiau į mano kambarį ir pažiūrėk, ar nepalikau ant staliuko akinių ir telefono. Jei gali, paskubėk, nes vėluoju į traukinį.
Pasiuntinukas grįžta po 5 minučių ir patenkintas paskelbia:
-Tikrai pamiršote. Tiek akiniai, tiek telefonas guli kambaryje ant staliuko.

**

Gydytojas:
- Kodėl negeriate paskirtų vaistų?
- Jie labai šlykštūs.
- Įsivaizduokite, kad tai konjakas.
- Aš geriau gersiu konjaką, ir įsivaizduosiu, kad tai – vaistai.

**

Kas yra pragyvenimo minimumas? Tai suma, kuri reikalinga, kad žmogus ne iš karto numirtų iš bado, o dar pasikankintų.

**

Turtingas verslininkas klausia bičiulio:
- Įsimylėjau, tačiau ji už mane trigubai jaunesnė. Kaip manai, ar mano šansai padidėtų, jei jai pasakyčiau, jog man ne šešiasdešimt, o penkiasdešimt.
- mano galva, jie padidėtų, jei pasakytum, jog tau 87-eri.

**

Keleivinis lėktuvas apsiverčia ir pradeda skristi apačia į viršų. Salone kyla panika. Stiuardesė ramina:
- tai tik laikinas nepatogumas, kol pilotas lašus į nosį įsilašins.

**

- Kodėl vaikštai purvinomis ausimis?
- Bet juk kitų neturiu...

**

Advokatas laimėjo sunkią bylą. Prie jo prieina klientas ir džiaugsmingai sako:
- Net nežinau, kaip jums atsidėkoti.
- Nuo to laiko, kai žmonės išrado pinigus, tai jau ne taip ir sunku.

**

- Daktare, padėkite, mano žmona negali užmigti iki 6 ryto.
- Ir ką ji visą tą laiką daro?
- Laukia manęs grįžtančio.

**

Teisėjas klausia kaltinamąjį:
- Ar jūs turite advokatą?
- Ne.
-Ar jums neatrodo, jog vertėtų jį turėti?
- O kam? Aš juk ketinu sakyti tiesą.

**

Į mokesčių inspekciją paskambina vyriškis ir klausia:
- Kada galėčiau eiti atostogų?
- Kodėl čia skambinate. Juk jūs ne mūsų darbuotojas?
- Taip manote? Tai kodėl visą gyvenimą aš praktiškai dirbu tik jums?

**

Egzaminas. Studentams pateiktas testas. Vienas studentas akivaizdžiai nieko nemoka. Jis paprasčiausiai meta monetą ir pagal ją renkasi atsakymus. Tačiau būtent šis studentas ilgiausiai pluša prie testo. Dėstytojas jo klausia:
- Ko taip ilgai? Visi darbus jau seniai atidavė, o tu vis monetą mėtai.
- tai, kad noriu atsakymus antrą kartą pasitikrinti.

**

- Ką reiškia žymus posakis „mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis“?
- Du kartus perlaikyti egzaminą.

**

Vaistinėje:
- Migdomųjų turite?
- Taip.
- Kiek kainuoja?
- 50 Lt.
- Ne, tiek sumokėjęs aš tikrai dėl nervų neužmigsiu.

**

Svečias restorane:
- Padavėjau, kodėl jūs ant mano kepsnio laikote savo nykštį?
- Tai grynai atsargumo priemonė, kad kepsnys vėl neiškristų.

**

- Man reikia suknelės, tik dviem dydžiais didesnės?
- Bet kodėl?
- Kad gydytoja manytų, jog aš laikausi dietos.

**

Kad santuoka būtų laiminga, reikia paisyti šių principų: svarbu turėti moterį, kuri mokėtų virti ir kepti. Svarbu turėti moterį, kuri daug uždirbtų. Svarbu turėti moterį, kuri būtų gera lovoje. Ir svarbu, kad šios trys moterys niekada nesusitiktų.

**
Pareigūnai beldžia į duris:
- Atidarykite, policija.
Balsas iš anapus durų:
- O kas jus ten uždarė?

**

Armijoje seržantas klausia naujokų:
- Išsilavinimas?
- Pagrindinis.
- Gerai. Tavo išsilavinimas?
- Vidurinis.
-  Tavo?
- VDU.
- Ką čia lemeni? Skaityti bent moki?!

**

Eina Raudonkepuraitė per mišką ir prieina senelės namelį. Beldžia į duris. Į prieangį išeina sotus ir storas vilkas.
Raudonkepuraitė:
- Oi, juk čia senelė gyveno...
Vilkas, krapštydamasis dantis krapštuku:
- Na, gyveno... Dabar čia biuras.

**

- Žinote, atradau naują būdą praturtėti!
- Žinau. Bet iš manęs jau skolinotės.

**

Mokytoja klausia:
- Petriuk, kodėl tu vakar nebuvai mokykloje?
- Man labai skaudėjo galvą, gerklę...
- Bet tave matė kieme spardant kamuolį.
- Na ir kas. Juk kojų man neskaudėjo.

**

Dvi blondinės kalbasi:
- Aš sužinojau, kad mano vyras man neištikimas. Kažin, ar jam sakyti?
- Nežinau, bet man atrodo, kad jis jau ir taip žino...

**

Jie jau pirmą vakarą suprato, kad negali vienas be kito: ji – parduotuvės savininkė, jis – tiekėjas.

**

- Oficiante, kas čia šliaužioja mano salotose?
- Vitaminai.

**

- Oficiante, sakykite, ar jus žemina, kai žmonės jums duoda arbatpinigius?
- taip, žemina. Ir tuo labiau, kuo mažiau.

**

Du draugai kalbasi:
- Mano žmona man neištikima.
- Iš kur žinai?
- Vakar ji nenakvojo namuose. Sakė, kad užsilaikė pas savo seserį.
- Ir?
- Aš nakvojau pas jos seserį, bet žmonos ten nebuvo.

**

Vyrukas skundžiasi draugui:
- Jau patį pirmą vakarą ji privertė mane raudonuoti... kai paklausė apie mano atlyginimą.

**

Restorane vienas iš valgančiųjų užsisako omarą. Padavėjas jam atneša omarą be vienos žnyplės.
- Kodėl omaras be vienos žnyplės?
- Jis ją prarado kovodamas.
- Tada prašau atnešti nugalėtoją.

**

- Daktare, mano liga tokia keista... Mana, jog niekas nebepadės..
- Nesijaudinkite, dabar yra tiek naujų vaistų, kad kai kuriems dar ligos nesugalvotos!

**

- Petriuk, nori pamatyti broliuką, kurį atnešė gandras?
- Pamanykit broliuką! Geriau parodykite gandrą.

**

Policininkas sustabdo jauną moterį, pažeidusią eismo taisykles:
- Žinote, kodėl dabar jus sustabdžiau?
- Leiskite pagalvoti... Turbūt jūs nevedęs?..

**

Šefas:
- Vakar vėlavote, nes vėlavo autobusas. Užvakar užtrukote piko metu. Ką šiandien pasakysite?
- Šiandien ėjau pėsčiomis, bet priešinis vėjas buvo labai stiprus.

**

Mūsų komanda įmušė fantastišką, įstabaus grožio, nepakartojamą įvartį, į kurį priešininkai atsakė trimis atsitiktiniais taikliais smūgiais.

**

Vyksta matematikos pamoka. Mokytoja bando pirmokams išaiškinti apie neigiamus skaičius. Mokiniai nieko nesupranta. Mokytoja sako:
- Štai pavyzdys: sakykim, kad į kambarį įeina trys žmonės, o išeina penki. Kiek žmonių liko kambaryje?

**

Viešbutyje prie vandenyno turistai teiraujasi:
- O jūsų paplūdimyje medūzų ar jūros ežių būna?
- Ką jūs! Kokie ežiai? Viską puikiausiai sutvarko rykliai!

**

Senelis labai graudžiai pasakoja:
- Augau labai neturtingame kaime. Septyni vaikai šeimoje, nederlinga žemė ir net vaivorykštė virš kaimo būdavo nespalvota..

**

- Padavėjau, noriu to paties, ką valgo anas ponas.
- Jokių problemų. Pasakysiu jam, kad yra kviečiamas prie telefono. Kai jis nueis, jūs pulkite ir valgykite.

**

Šaldytuve yra 10 kiaušinių. Vienas kiaušinis sako kitam:
- Tu tik pažiūrėk į aną kiaušinį. Kažkoks keistas.
- Tikrai. Gal serga?
Įsiterpia dar vienas kiaušinis:
- Ne, jis pankas.
- Baikit, zombis. – aiškina ketvirtasis.
- Brolyčiai, baikit kalbėti nesąmones. Čia gi kivis – paaiškina devintasis kiaušinis.

**

Įdomu, kodėl išsituokiant klausia priežasties, o susituokiant – ne.

**

Vyras ir žmona, nugyvenę daigybę metų, pusryčiauja. Susimąsčiusi sutuoktinė žiūri į vyrą ir klausia:
- Klausyk, Petrai, tu vis dar mane myli?
- Klausyk, Ona, negi būtina kiekvieną rytą sugadinti nuotaiką?

**

Vargeta prieina gatvėje prie merginos:
- Atsiprašau, kad trukdau... jau tris dienas esu nevalgęs.
- Oho, pavydžiu jums tokios valios. Aš dieną vos ištveriu.

**

Susitiko dvi blondinės. Viena klausia:
- Kur eini?
- Į parduotuvę. Vakar ten nusipirkau šaliką, bet jis man spaudžia. Prašysiu, kad pakeistų.

**

- Pone padavėjau, norėčiau susimokėti.
- Taip, prašom. Ką valgėte?
- Tai tikriausiai žino tik virėjas. O aš užsisakiau guliašą.

**

Daktaras klausia:
- Kaip klojasi jūsų seksualinis gyvenimas?
- Mano, tai gerai. O kaip žmonos nežinau, ji man nieko nepasakoja.

**

Pardavimo atstovas:
- Patikėkit, šis virtuvės kombainas jums dvigubai palengvins darbą.
- Tikrai? Tuomet aš perku du.

**

Motina guodžia mažametę dukterį:
- Neverk, mažute, kitą savaitę baigsis tėvelio dietos it tu vėl atgausi savo žaislinius indelius.

**

Pietų pertrauka. Darbuotojas žadina savo kolegą:
- Verneri, einam valgyti. Tu gal šiandien dirbi be pietų pertraukos.

**

- Sakykite, kur jūs laikote savo santaupas?
- Svajonėse.

**

Prie šaligatvio krašto stovi blondinė ir kažką užsirašo
Praeivis pasidomėjo:
- Ką jūs čia rašote?
- Aš turiu pereiti į kitą gatvės pusę, todėl užsirašau visų pravažiuojančių automobilių numerius, ir jei kas nors mane suvažinės, žinosiu, iš ko reikalauti kompensacijos.

**

Tėvas sako sūnui:
- Žinai, su tavo mama mes 25 metus gyvenom laimingai.
- O paskui?
- paskui mes susitikom.

**

Trys abiturientai laiko stojamąjį egzaminą. Vienas laiko už pinigus, kitas – už labai didelius pinigus, o trečias – savo jėgomis. Klausimas pirmajam:
- Ant kurios šalies pirmą kartą buvo numesta atominė bomba?
- Ant Japonijos.
- Dešimt.
- Klausimas antrajam:
-  Kuriais metais?
-1945-aisiais.
Klausimas trečiajam:
- Ant kurio miesto?
- Ant Hirosimos.
- Kiek žuvo?
- 294000.
- Išvardinkite žuvusiųjų vardus ir pavardes.

**

Vairuotojų pokalbis:
- mano automobilyje pakabinta ikonėlė laimei.
- O maniškiame ant stiklo pakabintas žaisliukas – laimės talismanas.
- O mano automobilyje yra stabdžiai ir saugos pagalvė.

**

Aukštuomenės naujienos rodo pasauliui, kaip aukse maudosi tie, kurie iš tikrųjų maudosi purve.
O geltonoji spauda rodo pasauliui, kaip purve maudosi tie, kurie iš tikrųjų maudosi aukse.

**

Nepasakokite, kaip jums gera, nes man nuo to bloga.

**

Aš pasiryžęs ką nors užmušti už Nobelio taikos premiją.

**

O gal visos pasaulio problemos išsispręstų, jei benamius sumaitintume badaujantiems?

**

Laidotuvėse moterėlės kalba:
- Matai, kaip velionis karste gražiai atrodo.
- Taigi, dvi dienos, kaip negeria.

**

Pardavėjas:
- Šis kompiuteris už jus padarys pusę darbo.
- Tada paimsiu du.

**

Žmona klausia vyro:
- Kas tau labiau patinka – mano gražus balsas, ar tobulas kūnas?
- tavo humoro jausmas.

**

Per egzaminą būsimojo geležinkelininko klausia:
- Iš kairės atvyksta prekinis traukinys, iš dešinės – keleivinis. Bėgių kelias yra tik vienas. Ką darysite?
- Pasikviesiu svainį, nes to jis irgi dar nėra matęs.

**

Vyras niurzga nepatenkintas:
- Jau 17 metų tu vis mane taisai, ką bepasakyčiau.
- 18, brangusis, jau 18.

**

Tomas klausia savo draugo:
- Kodėl po tavo akimi mėlynė?
- Kovojau dėl vienos merginos garbės.
- Na, ir?
- Ji apgynė savo garbę.

**

Prie šaudmenų sandėlio vienas kareivis sako kitam:
- Čia negalima rūkyti. Viena kibirkštis, ir visi šaudmenys išlėks į orą!
- O man nerūpi – granatos juk ne mano!

**

Dalinyje vyksta kasmetinis sveikatos patikrinimas. Okulistas liepia viršilai užsidengti vieną akį ir vardyti rodomas raides. Viršila tik mykia. Okulistas liepia užsidengti kitą akį, ir vėl rodo raides. Viršila tyli.
- Tai jūs visiškai nieko nematote?
- Puikiai matau, tik raidžių pavadinimų neprisimenu.

**

Žmogelis kieme paliko automobilį, o kad jo nenuvarytų, ant stiklo paliko raštelį: „magnetolos nėra, akumuliatorius pavogtas, variklis neveikia“. Rytą ateina, o ant stiklo kitas raštelis: „O kam tada ratai?“.
**

- Gydytojau, aš dirbu kaip arklys, valgau kaip kiaulė, pavargstu kaip šuo. Ką man daryti?
- Nežinau, aš ne veterinaras.

**

Liūdna... Gyvenimas praeina belaukiant 17 valandos ir laisvadienių.

**

- Prisimeni, brangusis, kai sakydavai, jog aš tau – visas pasaulis.
- O, tais laikais mano geografijos žinios buvo labai silpnos.

**

Knysliukas klausinėja Mikės pūkuotuko:
- Klausyk, visi sako, „šuniškas šaltis, šuniškas šaltis“. O ar būna kiauliškas šaltis?
- Taip, būna. Tik jis vadinamas šaltiena.

**

Šiemet mūsų šeimos gyvenimo lygis dvigubai pagerėjo: pernai mes vieną arbatos pakelį naudodavom dviem, o šiemet jau atskirai – po vieną.

**

Vairuotojas skuba vienos krypties eismo keliu, tačiau priešinga kryptimi. Jį sustabdo policija.
- Prašom pasakyti, kur jūs važiuojate?
- Į darbą, bet turbūt kaip paprastai vėluoju, nes, kaip matote, kiti jau grįžta.

**

Vyras:
- Panašu, kad vakare bus audra.
- jei iš darbo laiku grįši, tai gal ir nebus. Bent jau namuose.

**

Gydytojas apžiūri ligonį ir klausia:
- Gerai, pulsas geras, bet sakykite, ar jūs gerai miegate?
- Puikiai!
- O valgote?
- Apetitu nesiskundžiu.
- Na, tada puiku. Išrašysiu receptėlį, nusipirksite vaistų ir viskas dings – ir apetitas, ir miegas, ir pulsas.

**

Mano uošvė – kaip saulė. Vos 3 sekundes galiu į ją žiūrėti.

**
Vienoje vakarų šalyje prie vairo sulaikyta užsienio pilietė, kurios girtumas 3 kartus viršija leistiną. Mūsų šalies piliečiai nekantriai laukia sulaikytosios tautybės paskelbimo.

**

Taisyklė, neturinti įrodymo: kuo mažiau žmogus turi pinigų, tuo daugiau jų prageria.

**

- Na, kaip tavo dviejų savaičių atostogos? Ar daug lijo?
- Tik du kartus: vieną kartą 8 dienas, o kitą – penkias.

**

Naujasis nuomininkas šeimininkui pristato jauną damą:
- tai mano sesuo. Žinau. Ji – ir jūsų pirmtako sesuo.

**

Mažasis Janas miesto parke:
- Kaip čia nuobodu...
- Koks tu nedėkingas! Nebūtų šito parko, nebūtų ir tavęs.

**

Kanibalas ateina pas gydytoją:
- Kuo skundžiatės?
- Man dažnai skauda galvą.
- Viskas aišku: per daug valgote intelektualų.

**

Skyriaus vadovė perkeliama į kitą darbą. Kai ji paskutinį kartą eina per biurą, pamato pavaldinę, skaičiuojančią pinigus.
- Kokie čia pinigai?
- Susimetėm jūsų išleistuvėms.
- Kaip malonu, o kada prasidės vakarėlis?
- Kai tik uždarysite duris iš kitos pusės.

**

Elgeta prie restorano durų:
- Aš visą savaitę nemačiau mėsos.
- Maryte, parodyk jam kotletą.

**

Saugokite tėvynę – poilsiaukite užsienyje.

**

Mergina be išsilavinimo ieško darbo pagal profesiją.

**

Petriukas ateina į sesers kambarį, pamato ją besidažančią, ir sako:
- Kodėl tu pieši sau ant veido?
- Kad tapčiau gražesnė.
- O kodėl netampi?

**

Anyta zulina nuotaką:
- Kambarių netvarka, valgyt darai neskaniai, mano sūnui vis priekaištauji, nu kas tu per moteris? Vat aš, būdama tavo amžiaus...
- Taip, jūs būdama mano amžiaus jau trečią vyrą laidojot.

**

Vyras su žmona:
- Taip, aš tau aukso kalnus žadėjau, bet apie skalbimo mašiną jokil kalbų nebuvo.

**

Klausimas: ką daro lietuvis, kai Lietuvos futbolo rinktinė tampa Europos čempione? Išjungia kompiuterinį žaidimą ir eina miegoti.

**

Rojus – tai vietelė, kur niekada nebūna žadintuvų, pirmadienių ir viršininkų.

**

- Pone policininke, mano žmona vakar išėjo pasivaikščioti ir negrįžo.
- papasakokite, kaip ji buvo apsirengusi.
- na, moteris kaip moteris, su suknele. Su ja buvo šuo.
- Koks šuo?
- Foksterjeras, 32 cm aukščio, dešinė ausis juoda, užpakalinė kairė letena labiau dėmėta, akys rudos, kaklo dirželis juodas...

**

Visą dieną ieškosite gyvenimo orientyrų, kol šefas, pastebėjęs, kad dykaduoniaujate, atleis iš darbo.

**

Anketoje, kurią pildžiau prieš operaciją, buvo klausimas: „Kam pranešti, jei operacijos metu padėtis taptų kritiška?“ Parašiau: „Kvalifikuotam chirurgui.

**

Reanimacijoje:
- Mes jį prarandame! Mes jį prarandame! Mes jį praradome!
Danguje:
- Viskas tvarkoje! Mes jį suradome.

**

Paskyrė zuikį miške dirbti prokuroru. Tas iš karto pristojo prie lapės:
- Kieno kailį nešioji?
- Savo.
- Meluoji, pavogei.
Pasodino lapę į kalėjimą. Po kiek laiko į tą pačią kamerą įmeta žąsį. Lapė nustebusi:
- O tave už ką?
- Zuikis pradėjo klausinėti, už kokias lėšas aš kasmet į pietus skraidau.

**

Žmona atėjo aplankyti vyro į kalėjimą. Po penkių pasimatymo minučių ji sako:
- man laikas eiti. Kai pagalvoju, kad mūsų šunelis tupi vienas namuose, man taip širdį suspaudžia, aš turiu skubėti pas jį.

**

Skyrybų procesas. Teisėjas klausia žmoną:
- Prisiminkit, juk jūsų vyras tikriausiai turėjo kokią nors savybę, kuri jums patiko.
- Taip, bet, deja, jis galiausiai išleido visus turėtus pinigus.

**

Vyras grįžta anksčiau iš komandiruotės ir aptinka lovoje savo žmoną su kaimynu:
- Ką jis daro mūsų lovoje?!
- Stebuklus.

**

- Petriuk, juk prašiau stebėti pieną!
- taip, aš net užsirašiau, kad pienas išsiliejo ant viryklės prieš 5 minutes.

**

Mokykloje:
- Ramune, kaip bus veiksmažodžio „mylėti“ būsimasis laikas?
- Ištekėti.

**

Gydytojas:
- Matot, Jūs papilnėjot, jūsų oda pagražėjo , kai patariau jums rūkyti tik po valgio. Laikotės šio patarimo?
- Taip, bet dabar valgau 10 kartų per dieną.

**

Namų darbininkė:
- Aš negaliu čia dirbti, nes jūs manimi nepasitikite.
- Kaip nepasitikime? Aš net raktą nuo savo brangenybių tau patikėjau.
- Taip, bet jis niekaip netinka tai dėžutei.

**

Pas direktorių ateina cecho viršininkas:
- Pone direktoriau, kada mane išleisite atostogų?
- Atostogų, atostogų... Tu ir taip visą vasarą prie atviro lango prasėdėjai.

**

Ponas Miuleris aplanko sostinėje gyvenančią ir dirbančią savo dukterį. Pamatęs jos sportinį automobilį ir apartamentus teiraujasi:
- Kaip tu, tiesą sakant, uždirbi tiek pinigų?
- Aš esu pavaduotoja.
- Ir ką gi tu pavaduoji?
- Na, dažniausiai pagyvenusias moteris.

**

- Kas gyvena blondinės galvoje?
- Smegenų graužikai.
- Ką jie ten veikia?
- Miršta iš bado.

**

Kavinėje mergina sako savo draugei:
- Žiūrėk, kaip švelniai aname kampe Jolanta burkuoja su savo trečiuoju vyru.
- Ot bus triukšmo, kai sužinos ketvirtasis.

**

- Moteriai dažniausiai reikia dviejų vyrų.
- Kodėl?
- Todėl., kad trečias nereikalingas.

**

Teisėjas kaltinamajam:
- Kodėl vogėte mašiną?
- Labai skubėjau į darbą?
- Kodėl nesėdote į autobusą?
- Kad nesu bandęs jo vairuoti...

**

Vyras grįžta namo ir sako:
- Tu atrodai tokia pavargusi, brangioji.
- Tokia ir esu. Visą dieną tvarkiau savo rankinę.
**
Psichiatras pacientui:
- Jūs pasveikote, ir nebevadinsite savęs Julijumi Cezariu.
- Puiku, lekiu, papasakosiu Kleopatrai.

**

Ponas Miuleris ateina į valdininko kabinetą ir stebisi:
- Oi, kiek čia musių...
- Lygiai 73, - ramiai atsako valdininkas.

**

- Po to, kai Rudis bankrutavo, nuo jo nusisuko pusė draugų.
- O kita pusė?
- Ji to dar nežino.

**

Vyras žmonai:
- Po to, kai tu išnešei iš tualeto žurnalus su kryžiažodžiais, visai nebeliko ten ką veikti.

**

Grįžta vytas namo labai vėlai ir gerokai įgėręs. Supranta, kad neturi rakto. Beldžiasi į duris. Girdi, jog žmona stovi už durų, bet pyksta ir neįleidžia.
- Įleisk, brangioji, vyrą, kuris atnešė pačią nuostabiausią puokštę gėlių pačiai gražiausiai pasaulio moteriai. Pamaloninta žmona atidaro duris, bet mato, kad vyras be puokštės.
- O kur gėlės?
- O kur gražiausia pasaulio moteris?

**

Afrika. Kalbasi du liūtai:
- Įgriso man tie naujieji rusai – bastosi čia, girtauja...
- Jo, o paskui dar kas minutę pilve tas jų telefonas skamba.

**

Kalbasi du draugai:
- Klausyk, ko tu toks liūdnas ir pavargęs?
- Ai, darbas ir darbas... vien tik darbas : ryte-darbas, vakare – darbas...
- Ir seniai taip ari?
- Nuo rytojaus pradedu...

**

Sūnus klausia tėvo:
- O kaip gaudo bepročius?
- Naudoja kosmetiką, sukneles su iškirptėmis, meilias šypsenas..

**

Pas psichiatrą:
- Daktare, mano rankos dreba.
-Rūkote?
- Rūkiau.
- Geriate?
- Gėriau.
- Tai ką, metėte?
- Ne, dar tik nusprendžiau mesti.
- Na, štai, matote, organizmas jau išsigando...

9

Verslininkas siunčia laišką savo žmonai :
"Mano mielai žmonai : Tu, be abejo, supranti, kad aš, kaip ir Tu, turiu tam tikrų poreikių, o kadangi
tau jau 54, Tu manęs nebegali patenkinti. Aš esu labai laimingas su tavimi ir vertinu tave kaip gerą žmoną. Tikiuosi, kad nesuprasi manęs klaidingai, kai gavusi šį laišką sužinosi, kad aš su Vanesa, mano 18-ete sekretore, busiu "Comfort" viešbutyje. Bet gali buti rami, - prieš vidurnaktį aš grįšiu namo."
Grįžęs namo, vyras randa svetainėje ant stalo tokį laišką:
"Mano mielas vyre, gavau Tavo laišką ir dėkoju už Tavo atvirumą ir sąžiningumą. Ta proga noriu Tau
priminti, kad Tau jau irgi sukako 54. Kartu norėčiau informuoti Tave, kad tuo metu, kai skaitysi šį laišką, aš busiu kartu su savo teniso mokytoju Benu, kuriam, kaip ir Tavo sekretorei, irgi 18, "Fiesta" viešbutyje. Kaip sėkmingas verslininkas, ir dar tokių puikių matematinių sugebėjimų vyras, Tu, žinoma,
suprasi, kad mes esame atsidūrę tokioje pačioje situacijoje, tačiau yra šioks-toks skirtumėlis: 18 daugiau kartu įeina i 54, nei 54 i 18... todėl, kaip supranti, visiškai logiška, kad manęs be rytojaus ryto galima nelaukti. Švelnus bučkis nuo Tavo žmonos, kuri tikrai puikiai tave supranta..."

10

Paradoksų humoras

Paradoksas: norint sumažinti alkoholio vartojimą, reikia padidinti gražių moterų skaičių, o norint padidinti gražių moterų skaičių, reikia padidinti alkoholio vartojimą.
---
Lenino šūkis "mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis" iš tiesų reiškia vieną egzaminą ir du perlaikymus.
---
Kam skirtas baltasis šokoladas? Tam, kad ir juodaodžiai galėtų išsiterlioti.
---
- Petriuk, nori pamatyti broliuką, kurį atnešė gandras?
- Pamanykit, broliuko..? Geriau parodytumėt gandrą.
---
- Veidrodėli, patylėk, aš šukuotis atėjau.
---
Iš zoologijos sodo pabėgo sargas. Nors atrodo, liūtai kai ką nutyli
---
Visapusei burnos priežiūrai vien dantų pastos ir dantų šepetuko neužtenka. Reikia ir burnos su dantimis...
---
Skraido dvi kregždutės pažeme ir kalbasi:
- Matai, kaip žmonės į mus žiūri, gal bus lietaus?
---
Kai kurie dainininkai savo balsu daužo taures, o minedas savo balsu lamdo kibirus.
---
Gyveno kartą trys parsiukai: Nif-Nifas, Naf-Nafas ir Nuf-Nufas. Bet buvo ir ketvirtas. Jis nuo vilko nesislapstė, namelio nestatė, bet vaikščiojo po mišką ir visus siuntinėjo. Ir vadino jį Nach-Nachu...
---
Bėga mauglis per džiungles - mato duobėj drambliukas įkritęs. Traukė, traukė ir nepajėgė ištraukt, todėl duobę užkasė kad kiti drambliukai neįkristų.
---
Į džiungles atėjo sausra. Vakar Mauglio gimtadienį šventė
---
Akcija batų parduotuvėje: "Perki vieną, antrą gauni nemokamai!"
---
Chemikas giriasi kolegoms:
- Mano mažylis sūnelis vakar ištarė pirmąjį žodi.
- Ir ką jis pasakė?
- Paraaminoarsenbenzohidrochloridas...
---
-Daktare, ką man daryti? Kasnakt sapnuoju, kad esu karvė ir ėdu žolę.
-Na, čia dar ne taip baisu…
-Taip, bet kai rytą prabundu, pusės čiužinio – kaip nebūta!
---
Velionį laidojo su orkestru ir choru. Bet paskui pagalvojo, kad tai bus per didelė prabanga, tad chorą atkasė.
---
Tikras džentelmenas žino kaip reikia paduoti damai ranką, išlipančiai iš rūsio su maišu bulvių..
---
***
Niekada nesijaudinkite dėl savo sveikatos, jos tikrai užteks iki pat mirties.

11

Jūros gelmės. Tėtis ryklys moko paaugusį sūnų rykliuką, kaip suėsti zmogų:
-Pamatai, vadinasi, besikapanojantį zmogelį, - neskubėdamas aiškina
senas jūrų vilkas,- priplauki iš lėto, o tada imi sukti ratus. Penkis
ratus suki į dešinę, žiuri akylai, kad nepaspruktų žaltys, tada penkis
ratus į kairę...
- Klausyk, tėvai, - pertraukia staiga rykliukas,- su visa derama
pagarba, bet n..chui tos tradicijos, gal aš iškart galečiau priplaukti
ir basta ?!
- Na, žinai-i-i... - nutęsia tėvas, - ...galima ir šitaip. Bet valgysi
su šūdais.

( liaudies kūryba, originalo kalba )

12

Dieve, meldžiu tave išminties, kad suprasčiau savo vyrą; meilės, kad jam atleisčiau, ir kantrybės, kad pakęsčiau nuotaikų kaitą. Nes, Dieve, jei paprašyčiau stiprybės, mirtinai jį primuščiau. Amen.

Moters malda

13

4 drąsos laipsniai

      1.    Pareini namo girtas vidurnaktį ,o žmona atidaro duris su šluota rankoje- tu jai sakai: ŠIAIP ČIA ŠLUOJI AR IŠSKRISTI RUOŠIESI ?

      2.    Pareini namo dar girtesnis, pasiimi kėde, pasistatai palei žmonos lova. Žinoma ji prabudusi klausia ką čia visa tai reiškia, o tu jai ir atsakai : KAI PRASIDĖS ŠIS CIRKAS NORIU SĖDĖTI      PIRMOJE EILĖJE.

      3.    Pareini namo trūkęs, visas nubučiuotas kitų moterų, o tai įrodo lūpdažių likučiai ant tavo veido, kaklo...o tu pažadini žmoną ir sakai: NA BRANGIOJI GAL NORI BŪTI KITA?

      4.    Pareini paryčiais girtas ir parsivedi namo dar dvi gražuoles ,o žmonai pakuždi į ausį : NA BŪK TU ŽMOGUS, APSIMESK KAD ESI MANO SESUO.

14

Ryte vyriškis sunkiai prasikrapšto akis, eina į vonią ir žiūri į veidrodį.
Veidas visas apdraskytas, po akim mėlynė, marškiniai suplėšyti ...
-Šu***...vėl ufonautai buvo pagrobę.

******
Kai kada advokatai būna tokie brangūs, kad paprasčiau būna pirkti teisėją.

******
Iš Krokodilo Genos testamento:
- Kulverstuk, po mano mirties iš odos nedaryk rankinuko!!!

******
Mūsų parduotuvėje jūs galite rasti unitazų, kriauklių, bidė…visos prekės
patikrintos.

******
Jūsų uošvienė ir mokesčių inspektorius yra degančiame name. Jūs turite
galimybę išgelbėti tiktai vieną iš jų. Ką jūs pasirinksite: eiti papietauti
ar eiti į kiną?

*******
Baltas taikos balandis, bet kaip visur dergia, kaip dergia!!!

*******
Kas yra blogiau už blondinę? - Negraži blondinė.

******
-Koks pagrindinis kalbos tikslas?
-Neduoti kalbėti kitam.

******
- Daktare, o kada mane išleisit iš ligoninės?
- Kai kardiograma išsitiesins!

******
Po vieno gerai žinomo įvykio, boksininkai, besiruošiantys kovai su Maiklu
Taisonu, į ausį įsisiuva kapsulę su nuodais.

******
- Išvardinkite man keturis naminius gyvūnus, - sako mokytoja.
- Šuo ir trys šuniukai, - žvaliai atsako Petriukas.

******
"Mūsų sportininkus jūs lengvai atpažinsite pagal geltonus marškinėlius ir
mėlynas kelnaites. Kiti slidininkai apsirengę kur kas šilčiau."

******
Chirurgas:
- Gerai pririštam ligoniui narkozės nereikia...

*******
Stovi fašistai - gestapininkai prie laužo. Vadas:
- Koks gražus pionieriškas laužas! Hansai, įmesk dar porą pionierių...

******
Tarybų Sąjungos radijo stotis:
- Bermudų Trikampyje netikėtai nuskento amerikiečių lėktuvnešis. Mūsiškiai
nuostolių neturėjo.

******
Arbata - ne degtinė. Daug neišgersi...

******
Ir pabaigai apie estus:

Estijos avialinijų šūkis:
"Mes skraidome greičiau už traukinius!"

******
Estiškas kazino. Krupjė prie ruletės paskelbia:
- Kerpiammi poonnai ir poonnios… Prattettamme staattymuus ryyttienaai…

******
Kartą estas pagavo auksinę žuvelę. Tačiau, kai baigė pasakoti savo norą,
žuvelė jau smirdėjo…

******
Pareina estų berniukas namo iš mokyklos… O ten jau laukia žmona ir du
vaikai.

15

--Iš kur tokie ratilai aplink tavo akis? Vėl gėrei?
--Na jau,vos tik ką - iškart gėrei,gėrei... Tiesiog užmigau ant stiklinių...

BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

1. Vedusius vyrus, gastroliuojancius su kitomis moterimis, traukti
baudžiamojon atsakomyben pagal BK 120 str., kaip už medžiokle,
draudžiamoje vietoje.

2. Moteris, žiurincias i svetimus vyrus, traukti baudžiamojon
atsakomyben pagal BK 1462 str. 11-aja dali, kaip už šaltojo ginklo
panaudojima.

3. Kas tik kilnoja stikliuka, bet negeria, bausti kaip simuliantus,
vengiancius visuomenei naudingo darbo.

4. Merginas, moteris, dažancias lupas, plaukus, antakius ir
blakstienas traukti baudžiamojon atsakomyben pagal BK 140 str., kaip
už sklypo ar fasado pakeitima be architekto leidimo.

5. Vyrus, nevedusius virš 30 metu, traukti baudžiamojon atsakomyben
pagal BK 170 str., kaip už sudetingu mechanizmu prastova darbo metu.

6. Žmonas, kurios vercia vyrus gyventi pas uošve, traukti baudžiamojon
atsakomyben pagal BK 173 str., kaip už sveiko žmogaus patalpinima
beprotnamyje.

SVEIKI VISI VASAROJANTYS ......O GAL DIRBANTYS :love:

sVEIKA Perle, galvojau jau užsienyje gyveni , nes visai neužbėgi.

16

perlė написал(а):

sVEIKA Perle, galvojau jau užsienyje gyveni , nes visai neužbėgi.

labukas,
baiginejau studijas, krausciausi i kitus namus.........oi kaip laiko nebuvo o.O ......bet dabar gryzau.......prasom gerbti ir myleti :love:

17

Bičas sutinka draugelį kažkur skubantį su gėlėmis.
- Tai kur čia su gėlėmis leki?
- į mylimosios gimtadienį!
- O kodėl gėlės plastmasinės?
- Tai kad mylimoji guminė.

- Kur tu leidi vakarus?
- Namie, su žmona.
- Va čia tai meilė!
- Nė velnio, čia - radikulitas!

Netikėtai vyras grįžta namo. Meilužis greitai apsirengia, nubėga į balkoną, sugriebia balkono turėklus, peršoka juos, o rankų paleisti nedrįsta – baisu. Kabo jis valandą, dvi... Švintant ateina gatvių šlavėja ir kreipiasi į jį:
- Ei, ką tu čia veiki?
- Ar nematai, kabu.
- A… kabėk, kabėk tik kojas pakelk, pašluoti reikia.

Grįžta moteriškė namo, žiūri lovoje guli jos vyras ir su kažkuo kažką veikia. Ta supykus:
- Aš tau sakiau namo moterų nesivedžioti!!!!
- Nesijaudink brangioji, tai - vyras...

- Mieloji, aš turiu tau prisipažinti, kad kai aš užsiiminėju seksu su tavimi, aš visada galvoju apie kitas moteris...
- Ak tu niekše! O aš, tarp kitko, visada galvoju tik apie tave, kai užsiiminėju seksu su kitais vyrais!

VYRŲ TAISYKLĖS MOTERIMS:
Pastaba: visos taisyklės sunumeruotos vienetu tyčia!
1. Vyrai nemoka skaityti minčių.
1. Išmok naudotis tualeto dangčiu, tu juk didelė mergaitė: jei jis pakeltas, nuleisk žemyn. Mums jo reikia pakelto, tau - nuleisto. Mes juk nesiskundžiame, kai tu dangtį palieki nuleistą...
1. Sportas per televiziją: tai lyg potvyniai ir atoslūgiai, nori tu to ar nenori, vistiek ateis. Tebūnie!
1. Apsipirkinėjimas NĖRA sportas.
1. Verkimas yra šantažas.
1. Jeigu ko nors nori - paprašyk. Subtilios užuominos neveikia. Stiprios užuominos neveikia. Akivaizdžios užuominos neveikia.
1. "Taip" arba "Ne" yra visiškai priimtini atsakymai beveik į visus klausimus.
1. Papasakok mums apie problemą tik tuo atveju, jei nori pagalbos ją sprendžiant. Štai ką mes darom. Užuojautos tikėkis iš draugių.
1. Galvos skausmas besitęsiantis 17 mėnesių - rimta problema. Nueik pas daktarą.
1. Viskas, ką pasakėme prieš 6 mėnesius yra nepriimtinas argumentas. Faktiškai, viskas ką pasakėme prieš 7 dienas yra nepriimtina ir nebegalioja.
1. Jeigu nesirengi kaip Victoria Secret merginos, nesitikėk, kad elgsimės kaip vaikinai iš muilo operų.
1. Jei manai, kad esi stora, greičiausiai tokia ir esi. Neklausk mūsų.
1. Jeigu kas nors, ką mes pasakėme gali būti interpretuojama dviem būdais, ir vienas iš jų tave žeidžia ar piktina, tai mes turėjome omenyje tą kitą.
1. Gali arba paprašyti mūsų ką nors padaryti, arba pasakyti, kaip nori, kad mes tai padarytume. Tik ne abu iš karto. Jei žinai geriausią atlikimo būdą, tiesiog padaryk tai pati.
1. Sakyk ką tik nori, bet, prašau, tik reklamų metu.
1. Kristupui Kolumbui nereikėjo koordinačių. Mums irgi.
1. VISI vyrai mato tik 16 spalvų, kaip Windows pradiniuose parametruose. Pavyzdžiui, persikas yra VAISIUS, ne SPALVA. Moliūgas irgi vaisius. Mes neįsivaizduojame kaip atrodo "rausvai violetinė spalva".
1. Jei niežti - pasikasyk. Mes taip darome.
1. Jei paklausta "Kas atsitiko?" atsakysi "nieko" mes ir elgsimės taip, lyg nieko nebūtų atsitikę. Mes žinome, kad meluoji, bet tiesiog neverta vargti, be to, mes žinome, kad vėliau tu vistiek apie tai prabilsi.
1. Jei užduodi klausimą, į kurį nenori išgirsti atsakymo, tikėkis atsakymo, kurio nenori išgirsti.
1. Jei mes turime kur nors išeiti, viskas, ką apsirengsi tau tinka... tikrai.
1. Neklausk apie ką mes galvojame, nebent nori diskutuoti tokiomis temomis kaip futbolas, beisbolas ar šaunamieji ginklai.
1. Tu turi pakankamai rūbų.
1. Tu turi per daug batų.
1. Aš palaikau formą. Apskritimas irgi forma!
1. Ačiū, kad visa tai skaitei. Taip, žinau, šiąnakt turėsiu miegoti ant sofos.

18

- Ar tiesa, brangusis, kad katės bjaurūs ir niekingi gyvūnai?
- Taip, mano katyte...

– Mieloji, apie ką tu dabar galvoji?
– Apie tą patį, ką ir tu, mielasis.
– Tuomet padaryk ir man du sumuštinius su dešra.

Sūnus prieina prie tėvo:
- Tėte, o iš kur aš atsiradau?
- Kada tavo mama buvo ožkyte, o tavo tėtis ožkučiu, mes jodinėjom, jodinėjom ir prisijodinėjom...
Sūnus eina pas motiną:
- Mama, tėtis sakė, kada tu buvai ožkyte, o jis ožkučiu. Jūs jodinėjot, jodinėjot ir atsiradau aš?
- Ne, sūneli, viskas buvo ne taip. Va kada aš buvau gegute, o dėdė Jonas ereliu, mes skraidėm, skraidėm ir prisiskraidėm. O tavo tėvelis kaip buvo ožiu, taip ir liko tokiu!
- įsivaizduoji, ateinu namo po darbo ir pamatau savo žmoną lovoje su kažkokiu švedu.
- Na, ir ką tu jam pasakei?
- O ką aš galėjau jam pasakyti, aš juk nemoku švediškai...

Po aistringos nakties meilužis ant naktinio staliuko pamato vyro nuotrauką ir klausia:
- Tavo vyras?
- Ne...
- Tavo meilužis?
- Ne...
- Tai kas jis?!!!!
- Aš prieš operaciją.

Grįžta vyras iš komandiruotės.
Žmona nuoga lovoj,peleninėj rūksta cigaras...
Vyras:
- Iš kur cigaras?
Žmona drebėdama:
- Nežinau...
- Dar kartą klausiu - iš kur cigaras?
- Nežinau...
- Pakutinį kartą klausiu - iš kur cigaras?
Prasiveria spintos durys, vyriškas balsas:
- Iš Havanos, idiote!

Gruzinas laiko uošvę virš bedugnės:
– Mano senelis uošvę papjovė.. mano tėvas uošvę nušovė.. aš geras.. aš tave paleisiu.

Skambutis veterinoriui:
- Tuoj pas jus ateis mano uošvė su senu šuniu. Tai jai suleiskit pačių stipriausių nuodų, kad nesikankintų...
Veterinorius:
- O šuniukas vienas ras kelią namo?

19

Geri anegdotai. ačiū tau Perle :crazyfun:

20

Sėdžiu savo nuolatinėje užeigoje ir prie baro leidžiu laisvalaikį.

Staiga pro duris įeina gražiausia moteris, kokią tik esu regėjęs.

Primetu sau mintyse, kaip čia ją galima būtų užkalbinti ir pagaliau

užsakau butelį gero šampano.

Su rašteliu, ar ji su manim neišgertų to šampano, siunčiu

butelį per padavėją prie jos stalelio.

Ji skaito raštelį, šypsosi man, kažką užrašo ir paprašo, kad

padavėjas atneštų

Raštelyje parašyta: "Gerbiamas Pone, kad su Jumis gerčiau tą

šampaną, Jūsų garaže turi stovėti mažų mažiausiai - mersedesas,

Jūsų sąskaitoje turi būti mažiausiai milijonas, o kelnėse-17

centimetrų. Ne pro šalį būtų, žinoma, ir vila Kanarų salose."

Perskaitau šypsodamasis ir atrašau:" Maloningoji Ponia, mano

garaže stovi Feraris, Porsche ir Mercedes'as, kiekvienoje iš mano

aštuonių sąskaitų yra po du milijonus. Turiu vasarnamius Balio

saloje, Floridoje ir Šveicarijoje.

Tačiau ir dėl gražiausios pasaulio moters aš neleisiu, kad man

nupjautų šešis centimetrus. Tad malonėkite grąžinti butelį".